Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra år 9

Skapad 2016-09-02 11:00 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 9 Matematik
...

Innehåll

Syfte

 

 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar, lösa rutinuppgifter och matematiska problem
 • Föra och följa matematiska resonemang
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Kunskapsmål

 Du ska kunna:

 • egenskaper hos och användning av variabler
 • teckna och tolka uttryck
 • undersöka mönster i talföljder och bilder och uttrycka mönstren algebraiskt 
 • förenkla uttryck med flera räknesätt, parenteser och potenser
 • metoder för att lösa ekvationer och pröva lösningar
 • använda ekvationer för att lösa problem
 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i området

Begrepp

 

 • Variabel
 • Algebraiska uttryck
 • Mönster
 • Balansmetoden
 • Vänster led och höger led
 • Prövning
 • Procent
 • Proportion
 • Enklaste form

Arbetssätt

Genomgångar, diskussioner, samtal, övningar, gemensamma uppgifter - laborativt och problemlösning, redovisnningar

Bedömning

Bedömningen av dina kunskaper rör;

 • Begrepp - Hur du kan förklara och använda begreppen i dina resonemang.
 • Metoder - Hur du väljer och använder metoder 
 • Kommunikation och resonemang - Hur du visar din förståelse både muntligt och skriftligt
 • Problemlösning - Hur du tolkar, använder information och dina kunskaper för att lösa ett matematiskt problem

Bedömningen grundar sig på;

Gemensamma aktiviteter, ställa och besvara frågor, argumentera och resonera i ett samtal
Muntliga och skriftliga redogörelser av metoder och förklaringar
Diagnoser och prov

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matematik

Algebra

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Begrepp
Metoder
Kommunikation och resonemang
Problemlösning
Redogöra och förklara
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: