Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap och teknik

Skapad 2016-09-02 11:07 i Pysslingen Förskolor Pomperipossa Pysslingen
Förskola

Naturvetenskap och teknik finns överallt omkring oss.

Världen vi lever i: solen, månen, bergen, haven, sjöarna..

Allt som lever: människorna, djuren, växterna, svamparna

Saker vi behöver: mat, kläder, tvål

Saker vi använder: Bilar, flygplan, datorer, mobiltelefoner, lärplattor.

I barnens lekar finns mycket teknikanvändning och naturvetenskap, de bygger, prövar, undersöker och utforskar.

Innehåll

Mål

Ta tillvara barnens nyfikenhet för att utveckla kunskap om teknik/naturvetenskap.

Barnen ska ges möjlighet att.

 • Använda sin nyfikenhet
 • Stimulera sin skaparglädje
 • Få utrymme för sin fantasi och kreativitet
 • Lära sig problemlösning
 • Uppleva olika miljöer

 

 

 

Detta gör vi för att nå målen

Att ha en inspirerande inne och utemiljö. Vi använder oss av både och inne och utemiljön som verktyg för att utforska naturvetenskap och teknik i vardagen.
Vi använder oss av vår närmiljö för att utforska och upptäcka naturvetenskapen/tekniken.

Vi sopsorterar där barnen är delaktiga i processen. Vi återvinner olika material tillsammans med barnen där de får känna, se och uppleva olika material som en naturlig del i det vardagliga arbetet.

Barnen ges möjlighet att utforska lärplattor där de erbjuds att arbeta med appar inom de olika områdena. 

Vi ser att målet är nått när

När vi ser att barnen på ett naturligt och begynnande sätt använder sig av naturvetenskap/teknik i vardagen. 

Vad säger läroplanen?

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: