Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation Barn 2014

Skapad 2016-09-02 11:14 i Pysslingen Förskolor Skattgömman Pysslingen
Förskola
Vi arbetar med att främja barnens språkutveckling. Vi strävar efter att varje barn ska utveckla sin kommunikativa förmåga där samspelet med andra utvecklas och utmanas.

Innehåll

Mål

Att alla barn ska få möjlighet att utveckla intresse, förmåga och förståelse för att:

Samtala, berätta och lyssna.

Använda olika former att kommunicera såsom verbal- icke verbal, gester miner, tonläge.

Bilder, texter och medier.

 

Aktiviteter / detta gör vi för att nå målen

Vi är närvarande pedagoger i barnens vardag på förskolan.

Erbjuda aktiviteter/material såsom att läsa, berätta, benämna, samtala, lyssna. Vi använder oss av sagor, böcker, sånger, rim och ramsor, bilder och lärplatta.

 

Vi ser att målet är nått när

Barnen utvecklar sin förmåga att berätta/återberätta, uttrycka tankar, ställa frågor.

Barnen använder sig av kommunikation i samspel med andra.

Barnen utvecklar sin förmåga att lyssna på andra och ta instruktioner.

Barnen sjunger med i texter och ramsor.

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: