Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2016-09-02 11:17 i Pysslingen Förskolor Skattgömman Pysslingen
Förskola
Kommunikation med hjälp av de hundra språken.

Innehåll

Syfte:

Att få barnen att kommunicera med varandra i samlingen och i alla vardagliga situationer. Skapa förutsättningar för att alla barnen ska känna trygghet till att uttrycka sina egna tankar och ideer. Att barnen ska ges möjlighet till att reflektera med varandra och tillsammans med oss pedagoger.

Hur:

Genom de hundra språken så som bilder, böcker, skapande och lärplattor.

Pedagogens roll:

Erbjuda flera olika platser där kommunikation kan uppstå, spontant och planerat. Utmana barnen i att utöka barnens ordförråd samt att barnen får reflektera kring aktuell dokumentation och händelser i vardagen.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: