Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i vardagen

Skapad 2016-09-02 11:55 i Pysslingen Förskolor Pomperipossa Pysslingen
Förskola
...

Innehåll

Mål

Mål för matematik..

 • Utmana barnen med olika strategier och problemlösningar. 
 • Utveckla barnens förståelse för matematiska begrepp och symboler.
 • Vi pedagoger utmanar oss själva att använda matematiska begrepp i samtal med barn och föräldrar.

Detta gör vi för att nå målen

I vardagen möts barnen av många matematiska begrepp och problemlösningar. Vi pedagoger ska finnas som stöd och belysa matematiken. 

I den fria leken utmanar vi pedagoger genom att benämna och förtydliga matematiska begrepp samt ge barnen verktyg och utmana barnen att reflektera. 

Genom att spela olika spel som exempel brädspel, tärningsspel eller kortspel övar barnen på strategier, problemlösning, antal, turtagning och samspel. Vi arbetar även med olika regellekar och rörelselekar där barnen får möjlighet att föra och följa resonemang. Vi uppmuntrar även barnen att skapa egna regellekar. 

Vi ser att målet är nått när

Vi ser att målet är nått när..

 • Barnen på ett naturligt sätt använder sig av strategier för att lösa problemlösningar.
 • Barnen på ett naturligt sätt använder sig av matematik och matematiska begrepp i vardagen. 
 • Vi pedagoger använder oss av de matematiska begrepp i samtal med barn och föräldrar.

 

Vad säger läroplanen?

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: