Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MATEMATIK

Skapad 2016-09-02 11:59 i Resursenhet Eksätra Uppsala
Grundskola 4 Matematik
MATEMATIK

Matriser

Ma
MATEMATIK

BEDÖMNINGEN AVSER

PÅ VÄG MOT GODTAGBARA KUNSKAPER
GODTAGBAR/ E-NIVÅ
HÖGRE NIVÅ
PROBLEMLÖSNING
I vilken grad eleven kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven väljer Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser
Tolkar och löser problem med stora tal på ett godtagbart sätt i addition subtraktion multiplikation division blandade räknesätt
I vilken grad eleven kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven väljer Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser
Tolkar och löser problem med statistik på ett godtagbart sätt.
I vilken grad eleven kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven väljer Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser
Tolkar och löser problem med obekanta tal (ekvationer) på ett godtagbart sätt.
I vilken grad kan eleven beskriva sitt tillvägagångssätt vid problemlösning med hjälp av matematikens uttrycksformer
Beskriver tillvägagångssätt på ett godtagbart sätt.
I vilken grad eleven bedömer rimligheten i ett resultat
Bedömer rimligheten i ett resultat.
BEGREPP
Hur väl eleven använder olika begrepp
Använder matematiska begrepp i välkända sammanhang t.ex. term, term, summa. term, term differens. faktor, faktor, produkt. täljare, nämnare, kvot. negativa tal. stapeldiagram. linjediagram. uttryck och ekvationer.
Kvaliteten på elevens beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur eleven använder olika uttrycksformer
Beskriver matematiska begrepp med ord, bild och symbol.
I vilken grad eleven visar kunskaper om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp
Visar på samband mellan olika begrepp, som sambandet mellan addition/subtraktion och multiplikation/division.
METODER
Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar Hur utvecklingsbara elevens metoder är
Använder huvudräkning i addition och subtraktion.
Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar Hur utvecklingsbara elevens metoder är
Använder huvudräkning i multiplikation och division.
Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar Hur utvecklingsbara elevens metoder är
Använder skriftlig räknemetod och genomför på ett godtagbart sätt beräkningar med: stora tal t.ex. 5386+3986 i addition. stora tal t.ex. 4025-813 i subtraktion.
Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar Hur utvecklingsbara elevens metoder är
Använder skriftlig metod för att utföra beräkningar i multiplikation med naturliga tal.
Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar Hur utvecklingsbara elevens metoder är
Använder skriftlig metod för att utföra beräkningar i division med naturliga tal.
Hur väl eleven hanterar olika hjälpmedel.
RESONEMANG
I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll
Ställer och besvarar frågor som i huvudsak hör till ämnet matematik.
I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer)
Följer och för matematiska resonemang.
I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer)
Motiverar med godtagbara matematiska resonemang sina lösningar i addition och subtraktion. multiplikation och division. i tabeller och diagram. i uppgifter med obekanta tal.
KOMMUNIKATION
Kvaliteten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt
Beskriver sina lösningar på ett i huvudsak fungerande sätt både muntligt och skriftligt.
Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer
Beskriver godtagbart sina lösningar med hjälp av olika uttrycksformer som bilder, ord och matematiska symboler i räknesätten addition och subtraktion. räknesätten multiplikation och division. uppgifter med obekanta tal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: