Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och dans på Bokmalen

Skapad 2016-09-02 12:17 i Pysslingen Förskolor Hagabergs förskola Pysslingen
Barnen får möjlighet att utveckla sin motorik med utgångspunkt i den egna förmågan.
Förskola

Eftersom motorisk utveckling är viktigt för barnens inlärningsförmåga inom många olika områden vill vi erbjuda alla nya utmaningar och möjlighet att utveckla sina motoriska färdigheter. Barnen stimuleras av och ger varandra nya utmaningar.

Innehåll

Pedagogisk utgångspunkt

Förskolans beprövade erfarenhet säger oss att rörelse och en väl utvecklad motorik är grundläggande för barnens inlärningsförmåga och välmående. För all utveckling är det egna intresset av stor betydelse därför uppmuntrar och stimulerar vi barnens egna motoriska utmaningar samt kommer med nya förslag. Alla som vill deltar och vi försöker se till så att alla vill delta någon gång.

Vetenskaplig grund

Boken "Rör på kroppen, det fastnar i huvudet" Paul Parlenvi och Birgitta Sohlman (1985) var nog lite av ett startskott för förskolan att jobba medvetet med rörelse med barnen. Där framhölls just att rörelsen är viktig för all annan inlärning och utveckling.

Mycket av vår verksamhet grundar sig på Vygotskijs teorier. I rörelsen blir det extra tydligt att inlärningen sker i den proximala utvecklingszonen, just i nivån över det vi tidigare lärt oss. Även att vi lär i samspel med andra, vi tittar på varandra och gör lika.

 

Arbetsformer

På Bokmalen erbjuder vi olika rörelseaktiviteter till musik både ute och inne. Barnen är välkomna att själva initiera sådana stunder. Vi grundlägger enkla dansstrukturer som kan utvecklas längre fram. Vi planerar också in pass med enkla redskapsbanor för att träna grundrörelser såsom gå, springa, åla, krypa, hoppa, balansera, snurra. Vi använder en matta för att öva att t ex rulla eller göra kullerbyttor för den som vill. Ute sparkar vi boll, , gör hinderbanor, klättrar på kullen, cyklar, utmanar med promenader i skog och mark mm. 

När vi har organiserade rörelsestunder använder vi för barnen bekant musik varje gång för att barnen ska känna igen och få känna upprepandets glädje. Vartefter som vi känner igen mer och mer lägger vi till eller byter ut rörelser och musik.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: