Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & Hälsa ht-16 åk 4-9

Skapad 2016-09-02 12:21 i Öjersjö Brunn Partille
På idrotten ska du få möjlighet att utmana dig själv i olika moment som hör till idrott & hälsa!
Grundsärskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Idrott och Hälsa får dig att må bra!

Innehåll

Förmågor

Centralt innehåll

Detta ska du lära dig

Du ska få prova att röra dig på olika sätt:

Utomhus:

Bla genom:

- konditionsträning i terrängbana

-samarbetsövningar

 

 

Du ska få prova att röra dig på olika sätt:

Inomhus:

- uppvärmning i olika former både med och utan musik

- använda bollen i olika lekar och sporter

- olika lekar med regler och samarbete

- teorimoment kring hälsa och livsstil - framförallt genom På egna ben tävling v37-41

- samarbetsövningar

- olika redskap

- Judo

- landhockey

- Pass på NordicWellness

 

Detta ska vi arbeta med

Vi kommer att arbeta med:

Utomhusidrott:

- Konditionsträning i skogen

Inomhusidrott:

- Använda bollen i olika sporter och lekar

- Möta olika redskap och dess teknik i olika momenten

- Teorimomen inomhus i idrottshallen

- Olika lekar och dess regler

- Takt och rytm i lekar och dans och rörelser till musik

 

 

Kunskapskrav

Detta bedöms

Hur du:

- Medverkar i att vara fysisk aktiv i lekar, spel och olika idrotter inomhus och utomhus (kunskapskrav E åk 9)

- Bidrar till resonemang om faktorer som påverkar hälsan och den fysika förmågan (kunskapskrav E åk 9)

- Kan  använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om idrott och hälsa( kunskapskrav  E åk 9)

- Kan på ett delvis fungerande sätt vara fysisk aktiv i lekar, spel, och olika idrotter inomhus och utomhus ( Kunskapskrav C åk 9)

- För enkla resonemang om samband mellan rörelse, hälsa och livsstil(kunskapskrav C åk 9)

- Kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt( kunskapskrav C åk 9)

- På ett väl fungerande sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och olika idrotter inomhus och utomhus ( kunskapskrav A åk 9)

- För välutveckalade resonemang om samband mellan rörelse, hälsa och livsstil ( kunskapskrav A åk 9)

- Kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om idrott ( kunskapskrav A åk 9)

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  IDH
 • reflektera över samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
  IDH
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  IDH
 • Centralt innehåll
 • Rörelseförmågor och hur de utvecklas av varierande aktiviteter.
  IDH  7-9
 • Lekar, danser och idrotter samt deras regler.
  IDH  7-9
 • Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, kroppsuppfattning och självbild.
  IDH  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet idrott och hälsa för att till exempel samtala om rörelseaktiviteter och utvärdera arbetsprocesser.
  IDH  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer genom att bidra till att variera och anpassa sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget.
  IDH  E 9
 • Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven bidra till resonemang om samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
  IDH  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om idrott, hälsa och upplevelser av olika fysiska aktiviteter, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  IDH  E 9
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer genom att delvis variera och anpassa sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget.
  IDH  C 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om idrott, hälsa och upplevelser av olika fysiska aktiviteter, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
  IDH  C 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer genom att variera och anpassa sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
  IDH  A 9
 • Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven föra välutvecklade resonemang om samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
  IDH  A 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om idrott, hälsa och upplevelser av olika fysiska aktiviteter, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
  IDH  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: