Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema- Sagor

Skapad 2016-09-02 12:23 i Nyängen Mariehamn
Förskola
Trollebo är en småbarnsgrupp 1-2åringar. Vi vill stimulera deras språkutveckling genom sagotema. Vi kommer jobba med månadens saga.

Innehåll

Eftersom vi jobbar på en småbarnsavdelning är barnen i början av sin språkutveckling. Den vill vi stimulera bland annat genom att ha sagor som tema. 

 Syfte

Småbarnsåldern är den viktigaste åldern när det gäller språkutveckling. Mottagligheten för att tillägna sig språket i dess olika former är då som störst. Under dessa år är det oerhört viktigt för barnet att få höra språket talas, berättas och läsas. Därför är sagoläsning av mycket stor betydelse. 

Språksvaga barn har extra stor nytta av att lyssna på sagor, där de på ett lustfyllt sätt tillägnar sig ord, begrepp och uttrycksförmåga.

Sagan fyller många funktioner, den...

 • äger träning i att lyssna,
 • stimulerar fantasin, när barnet skapar sina egna inre bilder,
 • stimulerar, leklusten,
 • är språkligt stimulerande, ger större ordförråd, förbättrat och mer varierat talspråk, utökade begrepp samt bättre språkförståelse,
 • Ger tillfälle till en mysig stund av närhet då man upplever något tillsammans, en gemensam upplevelse som man efteråt kan samtala och reflektera över,
 • ger kunskap och är kulturförmedlare.

Metod

Vi kommer att jobba med Månadens saga. Vi väljer en saga som vi tror kommer att fånga barnens intresse.

Vi använder oss av:

 • böcker
 • sagopåsar
 • flanosagor
 • sånger
 • rim och ramsor

Barnens kreativitet stimuleras utifrån sagornas värld. Vi skapar i färg, form och olika typer av material.

Mål

 • Ha roligt tillsammans
 • utveckla intresset för sagor
 • utveckla sin förmåga att lyssna
 • utveckla nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att berätta
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: