Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Design och klädsömmnad

Skapad 2016-09-02 12:38 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Designa och tillverka ett eget klädesplagg.
Grundskola 9 Slöjd
Designa och sy ett eget klädesplagg. Vi kommer att bland annat att arbeta med inspiration, "mood board", klädsömnad och applikationer. Men även med trender och stilar från olika tider och kulturer.

Innehåll

Vad ska du få ut av undervisningen?

Du ska utveckla kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Du ska utveckla din skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Du ska utveckla din medvetenhet om estetiska traditioner och uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och tidsperioder.

Vad innehåller undervisningen?

Material, redskap och hantverkstekniker

Arbetsprocess

Estetiska och kulturella uttrycksformer

Slöjden i samhälle

 

Vad ska du göra på lektionerna?

Du får lära dig olika tekniker för hur man kan komma på idéer, hur man kan samla inspiration.

Du får lära dig vad en "mood board" är och göra en till ditt arbete.

Du får ett planeringshäfte samt en skissbok att samla dina idéer, tankar och kunskaper i under arbetets gång. För att på så sätt dokumentera din arbetsprocess och synliggöra dina kunskaper.

Du kommer att arbeta med tillskärning och klädsömnad.

Arbeta med applikationer och dekorationer av ditt plagg.

Se på och tala om olika trender och stilar i olika tider och kulturer.

Gå igenom grunderna för klädsömnad och tillskärning.

Gå igenom olika tyger och dess funktioner.

Gå igenom hur du kan arbeta miljömedvetet.

 

 

Matriser

Sl
Slöjd 7-9

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: