Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2016-09-02 12:48 i Pysslingen Förskolor Pomperipossa Pysslingen
Förskola

Matematik är något som finns överallt runtomkring men bara för att den är en del av barnens vardag betyder det inte att barnen automatiskt utvecklar ett matematiskt tänkande eller förstålse. Ett av våra uppdrag är att göra matematiken synlig för barnen och utmana dom att fundera kring det, på så sätt kan barnen utveckla sina matematiska kompetenser och i sin tur lära sig att använda matematik såväl i vardagen som i framtida sammanhang. Både medvetet samt omedvetet använder barnen dagligen matematik både i rutinsituationer samt i deras lek där de sorterar, jämför, räknar antal, hittar lösningar på problem samt pratar om olika matematiska begrepp så som lägesord, former, tid m.m

Innehåll

Mål

Målen med arbetet med matematik är att:

 • få möjligheter att leka, tänka och känna matematik
 • få möjligheter att utveckla ett positivt förhållningsätt till matematik
 • få möjligheter att se samband och tänka logisk
 • få möjligheter att utforska och undersöka matematik i samspel med andra
 • få möjlighet att bekanta sig med olika matematiska begrepp/ord
 • få möjlighet att bearbeta och reflektera kring matematiska erfarenheter och kunskaper

Detta gör vi för att nå målen

Vi pedagoger arbetar ständigt med att bemöta, bekräfta, benämna, repetera, lyssna in och samtala kring matematik detta genom att ha ett medvetet matematiskt förhållningsätt.

Vi har en utmanande och utforskande lärmiljö där materialet är lättillgängligt och inspirerande.

Arbetet med matematik sker både vid särskilt organiserade tillfällen och som en naturlig del i det vardagliga arbetet.

Matematikappar på lärplattan använder vi för att ytterligare förstärka barnens pedagogiska lärande om matematik.

Vi ser att målet är nått när

När barnet visar intresse och använder matematiska ord i sin vardag på förskolan.

Vår vision för matematik är att när våra genom olika former av arbete utvecklar nyfikenhet jag vill, kreativitet jag kan, självtillit jag vågar och samarbetsförmåga jag deltar.

Vad säger läroplanen?

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: