Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden

Skapad 2016-09-02 12:57 i Pysslingen Förskolor Pomperipossa Pysslingen
Vi vill att barnen ska utveckla sin förmåga att respektera varandra, ta hänsyn och vilja hjälpa varandra.
Förskola
...

Innehåll

Mål

Målet är att barnen ska utveckla sin empatiska förmåga genom att vilja hjälpa varandra men också kunna be andra om hjälp. 
Barnen utvecklar sin förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Samt utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Detta gör vi för att nå målen

Vi samtalar med barnen om empati, om hur man kan visa empati. Hur vi kan lösa t.ex konflikter på olika sätt. I vardagen uppmärksammar vi olika etiska dilemman som inträffar, men även i den fria leken där vi finns med som stöd. Vi ska ta fram litteratur som innefattar tex olika religioner, sexuella läggningar, funktionsnedsättningar osv. 
Tillsammans med barnen samtalar vi om och visar på varför vi ska respektera allt levande och vår närmiljö. Vi använder oss också av dramatisering genom figurer som visar på olika situationer och känslolägen som kan uppstå bland barnen

Vi ser att målet är nått när

När vi ser att barnen använder sig av olika tillvägagångssätt då de t.ex löser konflikter.
Då vi ser att barnen uppmärksammar då kamraterna behöver hjälp och antingen hjälper dem eller tillkallar en vuxen. När barnen är med och diskuterar de olika situationer vi tar upp genom dramatisering. 
När barnen visar intresse för de böcker vi har tagit fram som innehåller olika religioner, sexuella läggningar och funktionsnedsättning. 

Vad säger läroplanen?


Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: