Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikinstrument

Skapad 2016-09-02 13:11 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Musikinstrument.
Grundskola 4 – 6 Musik
Det finns mängder av olika slags musikinstrument i världen. Alla instrument kan delas in i några få grupper eller familjer. Du kommer att lära dig känna igen hur olika instrument ser ut och låter. Du kommer att få berätta om vad du upplever när du hör olika slags musik och instrument. Du kommer också att sjunga och prova på att spela en del instrument och också göra några egna.

Innehåll

Mål och bedömning

Under detta arbetsområde kommer du att:

1.Träna sång och spel på instrument för att utvecklas musikaliskt.

2..Fundera på och berätta om hur ditt spelande utvecklas.

3. Utveckla ditt språk med namn på instrument och lära dig olika musikbegrepp (ord som har med musik att göra).

4. Träna dig på att lyssna aktivt och höra detaljer i musik.

5. Träna på att samtala om musik och att uttrycka egna åsikter om musik (vad du tycker).

6. Träna på att uttrycka (berätta om) egna upplevelser av musik.

 

 Efter arbetsområdet ska du:

 • Kunna spela en enkel melodi och något ackord på gitarr.
 • Spela rytminstrument, följa pulsen i musiken och spela rytmer
 • Förstå skillnaden på ackord och melodi.

(bedöms vid spel med lärare)

 • Förstå och kunna använda begreppen pulstempo, rytm, klang, dynamik när du lyssnar på musik eller spelar.
 • Kunna beskriva dina egna musikupplevelser efter att ha lyssnat på olika musikstycken.

(bedöms vid gemensamma samtal och skriftliga uppgifter)

 • Kunna redogöra för indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument och kunna ge exempel på instrument från de olika instrumentgrupperna och höra skillnad på ett antal instrument.

(ovan bedöms vid skriftligt prov)

Uppgifter

 • Inför prov

 • Inför prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: