Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äventyret "Vänskapens hjärta"

Skapad 2016-09-02 13:13 i Pysslingen Förskolor Skattgömman Pysslingen
Förskola
Äventyret om vänskap, ensamhet samt hjälpsamhet.

Innehåll

I Äventyret "Vänskapens hjärta" integrerar vi de flesta ämnen så som matematik, naturkunskap, rörelse och språk .Barnen kommer få olika uppdrag i de olika ämnena där samarbete utgör grunden.

 

MÅL

Att alla barn ska:

-  utveckla sin förmåga att hjälpa och visa hänsyn till andra

- utveckla sin samarbetsförmåga

- utveckla sin nyfikenhet och lust att leka och lära

- utveckla sin matematiska förmåga genom olika begrepp och problemlösningar

- utveckla sin nyfikenhet och förståelse för naturvetenskap

 

DETTA GÖR VI FÖR ATT NÅ MÅLEN

Vi kommer använda oss av;

- EQ dockor

- Kompisböcker

- Olika matematiska begrepp

- samarbetsövningar

- Olika naturvetenskapliga ord och begrepp

 

VI SER ATT MÅLET ÄR NÅTT NÄR

- barnen har viljan att samarbeta och visar hänsyn till varandra

- kan olika matematiska begrepp

- kan benämna olika träd i naturen

- barnen genom samarbete lyckats lösa uppdragen i äventyret

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: