Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden på Bokmalen

Skapad 2016-09-02 13:21 i Pysslingen Förskolor Hagabergs förskola Pysslingen
Förskola
I vårt värdegrundsarbete använder vi olika metoder för att synliggöra alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. När saker händer i vardagen förs även dialog mellan barn och vuxna om vad som hänt och hur det känns. Som personal är vi goda förebilder genom att vara medskapande vuxna i barnens vardag.

Innehåll

 • Kompis
 • Samsas
 • Hjälpa
 • Glad
 • Ledsen
 • Arg
 • Rädd
 • Trygghet
 • Kamratskap
 • Gruppkänsla
 • Grupptillhörighet
 • Respekt
 • Hänsyn
 • Turtagning
 • Respekt för allas olikheter
 • Leksignaler i grupp

På Bokmalen jobbar vi både i smågrupper och storgrupp. Vi leker lekar, sjunger och lär känna varandra både ute och inne, allt för att stärka gruppen.

Vi kommer att använda oss av Friendy både i form av bilder och dockor för att gestalta och ge perspektiv på de olika känslorna. Att träna på att sätta ord på sina känslor, var och när de känns i kroppen och hur vi kan hantera dem är viktiga egenskaper och något vi känner är viktigt för det sociala samspelet och för sin självkänsla. Att använda sig av känslodockan Friendy med sina olika känslor blir det mer konkret för barnen och någon de kan relatera till. 

MÅLET är att barnen ska känna sig trygga med sina olika känslor, kunna sätta ord på dem, uttrycka dem på olika sätt och hantera dem på ett bra sätt. Att kunna hämta den Friendydocka, som beskriver deras känsla. 

Vi går igenom och påminner om gemensamma regler som finns på avdelningen för att skapa trivsel, trygghet och lugn och ro.

Tillsammans utforskar vi vår miljö, både ute och inne på avdelningen. Detta för att lära känna även den så att vi känner oss trygga varje dag.

På våra utedagar ska barnen få en ökad förståelse för hur vi kan ta hand om vår närmiljö och att vi värnar om alla levande varelser. Vi går till olika ställen i vår närmiljö och använder oss av naturen på olika sätt, och pratar kring hur vi ska bete oss när vi är ute i naturen.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: