Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht 2016: Sagor och berättande

Skapad 2016-09-02 13:23 i Neptunus Mariehamn
Sagotema 3-7 åringar
Förskola
"Om du vill att dina barn ska bli begåvade så berätta sagor för dem. Om du vill att de ska bli mycket mer begåvade så berätta ännu fler sagor för dem". Albert Einstein

Innehåll

Sagor och berättande som tema   

 

VAL AV TEMA

Vi på Korallen har denna termin valt att arbeta med temat sagor och berättande. Sagoberättande har stor betydelse för barns språkutveckling och barn som hör mycket sagor, rim och ramsor tränar automatiskt sitt ordförråd och sin språkförståelse. Genom att läsa och lyssna på sagor tränas barnen i att lyssna samtidigt som deras fantasi och leklust stimuleras. Sagostunden kan vara en möjlighet till avkoppling och en stund av gemenskap, där diskussioner och reflektioner ges utrymme. Vi ser temat som ett hjälpmedel i värdegrundsarbetet, som ett sätt att lyfta allas lika värde och att arbeta mot ett jämställt förhållningssätt.

Vissa sagor kommer vi att arbeta djupare med och vissa väljer vi att bara berätta ett par gånger, beroende på vad som verkar fånga barnens intresse. Att upprepa och arbeta på olika sätt medför en ökad förståelse och meningsfullhet för barnen. Vårt mål är att temat också utvecklar matematiska, sociala och kommunikativa färdigheter och att barnen övar sig att lyssna.

 

ARBETSSÄTT

Vi kommer att använda oss av olika tillvägagångssätt och metoder. Överlag satsar vi på att läsa mycket böcker för barnen och har varje dag en schemalagd sagostund innan mellanmålet, där vi har delat upp barngruppen så att stunden blir lugnare och mer anpassad till barnens nivå. I mindre grupper ges också mer utrymme för diskussion och reflektion. Vi har även sagosamlingar med barnen och arbetar med hjälp av bilder, flano och sagopåsar. Genom konkret material blir berättelsen tydligare. Vi sjunger sånger som hör ihop med sagan, till exempel Bockarna Bruse, läser ramsor och rimmar. Vi kommer att dramatisera vissa sagor och spela teater på olika sätt - till exempel dockteater och att barnen får leka sagan. Vi försöker att erbjuda lekmaterial som även utanför samlingen knyter an till olika sagor, där fantasin och den fria leken får utrymme. Även när vi går till skogen och i rörelse- och skapandestunder kommer vi att ta upp temat på olika sätt. Det kan vara att göra rörelser från djuren i en saga eller att i skogen balansera på en stock som får agera bro. Vi kommer att använda oss av arbetsmaterialet "Språklust genom sagor" med vägledning och tips på hur man kan fördjupa sig i sagorna och vi kommer också att besöka stadens bibliotek.

 

STYRDOKUMENT

http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/grunder-for-forundervisningen_0.pdf

http://www.mariehamn.ax/globalassets/dokument/01_daghem_skola/barnomsorg/arbetsplan-for-barnomsorgen-2015-2016.pdf

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: