Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kultur Spindeln ht-16-vt-17

Skapad 2016-09-02 13:24 i Pysslingen Förskolor Hinden Pysslingen
Vi arbetar för att aktivt i vardagen uppmärksamma och uppmuntra de olika kulturer som våra barn kommer ifrån samt vilka länder barnen besökt.
Förskola
...

Innehåll

Mål

Målet är att barnen ska vara medvetna om att det finns olika kulturer, språk och traditioner. Vi använder svenska som vårt gemensamma språk, men strävar efter att skapa en förståelse för att alla språk har lika värde.
Alla barn ska känna en trygghet i sin identitet och i sin kultur. 

Metod

Vi samtalar med barnen om olika kulturer. Vi tar tillsammans reda på vilka nationaliteter vi har representerade på Spindeln och om barnen besökt andra länder. 
Vi ska uppmuntra barnen att berätta för kamraterna hur man säger t.ex hej eller räknar på barnens hemspråk eller i de länder de besökt. Vi tittar på flaggor från de olika länderna samt använder oss av karta för att tillsammans se var länderna ligger.

Vi läser böcker för att öka vår medvetenhet om olika kulturer.

Vi ser att målet är nått när

Barnen är positiva och visar intresse för andra kulturer samt känner sig trygga i att delge sina kamrater deras nationaliteter och upplevelser från andra länder.

Vad säger läroplanen?

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: