Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i klass 4 lå 16/17

Skapad 2016-09-02 13:40 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Arbetsområden i svenska åk 4
Grundskola 4 Svenska

På svenskpassen i fyran kommer vi att arbeta med att läsa i boken Pojken & Tigern och  skriva och redovisa uppgifter till avsnitten. Vi kommer också att arbeta med läsförståelse och att skriva olika texter. Vi kommer att läsa tyst för oss själva, högt för varandra och lyssna på högläsning.

Vi kommer att arbeta enskilt, i smågrupper, tillsammans med fadderbarnen och i helklass.

Innehåll

Mål

Genom svensklektionerna ska du kunna uttrycka dig muntligt och skriftligt på olika sätt och du ska kunna läsa och förstå olika texter.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Arbetets innehåll

Vi kommer att arbeta med:

 • att läsa i boken Pojken & Tigern och  skriva och redovisa uppgifter till avsnitten.
 • läsförståelse i boken Läsförståelse där vi tränar på att fundera över textens innehåll.
 • att skriva olika slags texter för att träna grammatik och stavning samt att uttrycka sig.
 • att läsa tyst för oss själva och högt för varandra.
 • att lyssna på högläsning.
 • följa instruktioner.
 • att delta i diskussioner och ge varandra respons.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att arbeta under ht-16 och vt-17.

Vi träffas i mindre läsgrupper varje vecka där vi läser tillsammans och redovisar uppgifter till Pojken & Tigern för varandra.

Vi kommer ibland under fadderstunden att läsa upp texter som vi har skrivit, redovisa arbeten som vi har gjort, skriva nya texter tillsammans med fadderbarnen, göra ordlekar och uppgifter med text och bild tillsammans.

Vi arbetar enskilt i boken Läsförståelse och skriver ner svaren i ett skrivhäfte.

Vi kommer också att enskilt få skriva texter utifrån olika teman. Sedan kommer vi att parvis få ge feedback på varandras texter.

Vi kommer att läsa enskilt och tillsammans.

Vi kommer att skriva både för hand och på I-pad.

Visa din kunskap - Bedömning

Du visar vad du kan genom att du:

 • skriver texter och använder reglerna för stavning, skiljetecken och stor bokstav samt har en läslig handstil
 • gör beskrivningar och har en handling i dina berättelser
 • kan återberätta vad du har läst och själv beskriva hur du upplever en text
 • ger andra respons på deras texter för att förbättra dem och själv ändrar din text efter andras respons
 • redovisar, ställer frågor och säger din egen åsikt

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
 • Sv  E 6
  Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv  E 6
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Reflektion

 Fundera på:

-Vad har du för förmågor / kunskaper?
-Vad behöver du utveckla? 
-Hur kan skolan/läraren hjälpa dig att utvecklas? 
-Hur kan du själv göra för att utvecklas?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: