Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärande utanför förskolan

Skapad 2016-09-02 14:02 i Pysslingen Förskolor Skattgömman Pysslingen
Förskola
Vi utforskar närmiljön men tar även längre utflykter för att barnen ska få möta nya, varierande , stimulerande och utmanande lärmiljöer.

Innehåll

Mål:

Ta instruktioner och ta ansvar över sig själv, samt sina saker. Vad behöver jag ha med mig, vad ska jag ha med tillbaka

Uppleva olika miljöer, situationer och människor för att få en förståelse för omvärlden

Aktiviteter/ detta gör vi för att uppnå målen:

Promenader i olika grupper

Längre utflykter med flera moment längst med vägen

Reflektera tillsammans med barnen både i den aktuella stunden men även vid senare tillfällen

Vi ser att målen är uppnådda när:

Barnen själva visar förståelse för ovanstående moment

När barnen kan sätta ord på sina upplevelser och vad de sett

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: