Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2016-09-02 14:08 i Pysslingen Förskolor Skattgömman Pysslingen
Förskola
Utveckla sin förmåga till matematiska resonemang och sin förståelse för matematiska begrepp.

Innehåll

Syfte:

Synliggöra matematiska begrepp i vardagen. Uppmuntra till vidare reflektioner kring matematik.

Hur:

Fånga och skapa situationer där detta matematiska resonemang hålls levande. Att vi pedagoger bygger vidare och utmanar barnen vidare utfrån barnens tankar och reflektioner.

Pedagogens roll:

Att vi skapar och erbjuder matematiska material som inspirerar och utmanar till ett lustfyllt lärande.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: