Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur årskurs 2

Skapad 2016-09-02 14:25 i Stora Högaskolan Stenungsund
Grundskola F – 1 Svenska SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Hur gör man i naturen? Vilka djur lever i naturen? Du kommer att få gå ut i naturen. Prata om allemansrätten och se hur växter och djur samverkar i naturen.

Innehåll

Syfte

 • Syfte
 • Sv
  formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  söka information från olika källor och värdera dessa.
 • NO
  använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • NO
  använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

 

Du kommer att:

 • repetera höstmånaderna/ årstiderna
 • repetera löv- och barrträd
 • lära dig allemansrätten
 • Lära dig om vem Carl von Linné var
 • gå ut i naturen och titta på olika arter
 • träna på artbestämning
 • rita och prata om näringskedjor
 • rita och prata om livscykel
 • läsa faktatexter
 • titta på film

Bedömning

Efter temat ska du kunna:

 • berätta något om Carl von Linné 
 • kunna rita en näringskedja
 • kunna rita en livcykel
 • berätta något om allemansrätten
 • kunna årstiderna

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: