Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek Barn 2014

Skapad 2016-09-02 14:42 i Pysslingen Förskolor Skattgömman Pysslingen
Förskola
Vi arbetar med att ge förutsättningar för lek och ett lustfyllt lärande. Vi strävar efter att varje barn ska ges möjlighet att utveckla sin nyfikenhet, lust och kreativitet.

Innehåll

Mål: 

Alla barn ska få möjlighet att utveckla intresse, förmåga och förståelse för: 

Att utveckla sin lek och fantasiförmåga.

Att använda sin fantasi, nyfikenhet och lust för att utvecklas i leken.

Att samarbeta, samspela och kompromissa.

Att förhålla sig till rättigheter och skyldigheter i lek och samspel. 

 

Aktiviteter/ detta gör vi för att nå målen

Vi skapar en lärmiljö som är inbjudande och lockar till lek

Vi är närvarande pedagoger och bekräftar och stöttar barnen i deras lek.

Vi delar barnen i grupper/konstellationer. 

 

Vi ser att målet är nått när:

Barnen har utvecklat sin lekförmåga både enskilt och i grupp. 

Barnen visar förmågan att samspela och finna strategier för att kompromissa. 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: