Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och natur

Skapad 2016-09-02 15:47 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Djur och natur i ditt närområde.
Grundskola 1 NO (år 1-3)

Här ska du få lära dig om djur och natur i ditt närområde. Vi kommer att läsa och skriva enkla meningar om djur. Vi kommer att se på film om djur och natur. Du ska få observera och dokumentera årstidsväxlingar i naturen.

Innehåll

Vad ska jag arbeta med?

Du ska arbeta med:

 • djur och natur i din närmiljö
 • årstidsväxlingarna i naturen
 • årstiderna
 • månaderna

Hur ska jag arbeta?

 • se på film om djur och natur
 • läsa böcker
 • skriva gemensamma texter
 • rita och måla
 • observera naturen utomhus
 • samtala om vad som kännetecknar månaderna och årstiderna

Vad ska jag kunna?

 • Årstidernas namn
 • månadernas namn
 • veckans dagar
 • namnen på ett par djur i vår närmiljö samt någon fakta om dem
 • namnen på ett antal växter i vår närmiljö samt någon fakta om dem
 • kunna något djurs eller växts livscykel samt dess roll i näringskedjan

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: