Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges demokratiska utveckling, Första världskriget och Ryska revolutionen HT - 16

Skapad 2016-09-02 16:27 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Grundskola 9 Historia

Nu startar arbetet kring världskrigen. Vi kommer att ta avstamp i slutet av 1800- talet och Sveriges utveckling, koloniseringen av Afrika och avsluta arbetet i tiden mellan de två världskrigen.

Innehåll

Centralt innehåll:

 • Den politiska kampen i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet
 • Framväxten av fackföreningar och politiska partier - rösträtt
 • Sverige industrialiseras
 • Imperialism och kolonialism i Afrika och Asien
 • Första världskriget
 • Ryska revolutionen

Kopplingar till läroplan

 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
 • Hi  7-9
  Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Syfte:

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Vad vi skall arbeta med/ undervisning

 • gemensamma genomgångar
 • instuderingsuppgifter
 • tidslinje
 • analysera och diskutera propaganda från denna epok
 • titta på hur historia kan användas i nutid
 • jobba med källor till historien

Bedömning

Du får möjlighet att visa dina kunskaper:

 1. muntlig redovisning:  "Den demokratiska utvecklingen i Sverige"
 2. Skriftligt prov på 1:a världskriget, ryska revolutionen
 3. Arbetsuppgift "Bilden i centrum"
 4. Arbetsuppgift - tidslinje

Matriser

Hi
Första världskriget och mellankrigstiden

E
C
A
Kunskaper om historia
Du har grundläggande kunskaper och använder dem för att beskriva och förklara händelser/företeelser
Du har goda kunskaper och använder dem för att beskriva och förklara händelser/ företeelser på ett tydligt sätt
Du har mycket goda kunskaper och använder dem för att beskriva och förklara händelser/ företeelser på ett tydligt sätt
Resonemang om orsaker och konsekvenser
av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang. EX: Du ger exempel på enstaka orsaker och konsekvenser
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Ex: Du ger några tydliga exempel på orsaker och konsekvenser
Du för väl utvecklade och väl underbyggda resonemang. Ex: Du ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser ur olika perspektiv
Se samband och förklara
Du kan undersöka några utvecklingslinjer ex inom levnadsvillkor eller politik
Du beskriver enkla och konkreta samband mellan olika tidsperioder, händelser/företeelser och ger enkla förklaringar till dessa.
Du beskriver förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder, händelser/företeelser. Ex: Du har med flera beståndsdelar och du kan tydligt förklara dessa i flera led.
Du beskriver komplexa samband mellan olika tidsperioder, händelser/företeelser. Ex: Du har med flera beståndsdelar och du kan tydligt förklara dessa i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv.
Motivera och resonera
Du anger en tänkbar fortsättning på någon utvecklingslinje
Du motiverar och resonerar med enkla förklaringar och några hänvisningar till det förflutna och nuet
Du motiverar och resonerar med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet
Du motiverar ditt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet
Använda historiska begrepp
kopplade till ämnesområdet för att beskriva och förklara ex politik, klass, revolution, ideologi
Du använder ord, begrepp som hör till ämnet och de används oftast helt korrekt och i rätt sammanhang.
Du använder ord, begrepp som hör till ämnet på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
Du använder ord, begrepp på ett lämpligt sätt. Du använder dina kunskaper i olika sammanhang.
Använda historiskt källmaterial
för att dra slutsatser och resonera
Du använder historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser och föra till viss del underbyggda resonemang. Ex: Du underbygger dina slutsatser eller dina resonemang med enkla förklaringar.
Du använder historiskt källmaterial för att dra utvecklade slutsatser och relativt väl underbyggda resonemang. Ex: Du underbygger dina resonemang och slutsatser genom att t ex väga in olika aspekter, kopplingar mellan olika delar.
Du använder historiskt källmaterial för att dra välutvecklade slutsatser och väl underbyggda resonemang. Ex genom att också dra paralleller till andra ämnen eller sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: