Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Istiden och forntiden - vår tidiga historia

Skapad 2016-09-02 20:18 i Centralskolan Tierp
En planering för arbetet med forntiden
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3)

Istid brrrr!! Tur den är över.....eller?!

Kan man se spår i naturen idag av isen som täckte landet för så länge sedan? Och vad hände sen? Vad pysslade stenåldersmänniskorna med på dagarna, hur fick bronsåldersmänniskan tag i mat och finns det någon som helst likhet mellan järnåldersmänniskornas liv och vårt liv år 2016??

Vi tar reda på lite mer om detta när vi gör en resa genom tiden, från den senast istiden och fram till järnåldern - häng med!

Innehåll

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Konkretiserade mål och bedömning

Under detta temaarbete kommer du att få lära dig:

 • berätta om några olika spår av forntiden i natur och språk
 • placera istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern på en tidslinje
 • beskriva och jämföra levnadsvillkor samt något om människors bostäder, mat, kläder, redskap gravar och/eller vapen under de olika tidsperioderna

Arbetssätt och arbetsformer

För att lära oss om istid och forntid kommer vi att:

 • läsa faktatexter gemensamt och på egen hand
 • skriva egna faktatexter utifrån en tankekarta
 • samtala och diskutera
 • använda oss av VENN-diagram och VÖL
 • se filmer och presentationer
 • göra praktiska övningar med t ex hällristningar och runskrift
 • besöka Vitlycke forntidsby

Matriser

Sv SO
Istiden och forntiden - vår tidiga historia

Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Jämföra
Jämföra livet under de olika tidsperioderna samt då och nu. Kunna nämna några likheter och skillnader
Jämföra livet under de olika tidsperioderna samt då och nu. Kunna förklara och beskriva likheter och skillnader. Kunna koppla det till berättelser och bilder.
Beskriva
Beskriva enkelt hur olika människor levde under de olika tidsperioderna. Nämna de mest typiska för varje tidsperiod.
Beskriva med flera exempel hur olika människor levde under de olika tidsperioderna. Kunna jämföra och enkelt resonera om varför det är som det är i varje period.
Beskriva
Beskriva några exempel på hur man kan se spår av forntiden i både natur, språk och i litteratur t ex ha kunskaper i hur skriftspråket såg ut.
Beskriva hur man kan se spår av forntiden både i natur, språk och i litteratur. Kunna jämföra spåren och resonera kring till vilken tid de hör.
Begrepp
Kunna använda tidslinje. Kunna tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder samt några viktiga begrepp som hör till dessa.
Kunna förstå och använda tidslinje. Kunna tidsbegreppen och resonera kring varför de heter som de heter. Kunna fler ämnesspecifika begrepp som gör att du på ett mer utförligt sätt kan beskriva de olika tidsperioderna som funnits i vår historia (forntiden).
Skriva
Kunna skriva en enkel begriplig faktatext med hjälp av t ex stödord, 6-fältare eller tankekarta.
Kunna, på egen hand, söka enkel information, välja ut viktiga delar och med stöd av dessa skriva en begriplig faktatext. I faktatexten använda ämnesspecifika begrepp på lämpligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: