Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

A letter to my teacher

Skapad 2016-09-03 07:23 i Hacklehemsskolan Kristinehamn
You are going to pretend that you have a new English teacher called Eva. She has written a letter to you the first day at school. Answer the letter and follow the instructions in Eva's letter.
Grundskola 4 – 6 Engelska
- How do I write a letter in English? - What do I have to think about? - What can I tell about myself in writing? - How can I make my text better?

Innehåll

You are going to pretend that you have a new English teacher called Eva. She has written a letter to you the first day at school.

Answer the letter and follow the instructions in Eva's letter.

You are going to write the letter twice:

 • the first time on paper with a pencil
 • the second time on computer with improvements after feedback from Per

 

We start to practise writing in different ways:

 • How to write a letter
 • look at "good examples"
 • "relay-writing"
 • short stories to pictures

Uppgifter

 • My improved letter

 • My improved letter

 • A letter to my teacher

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  C 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  C 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  En  C 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  En  C 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6

Matriser

En
A letter to my teacher

Nivå 1
You have not handed in your text/Your text needs completion
E
C
A
använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
Din text är enkel och innehåller ord som du själv klarar av. I play floorball.
Din text innehåller förklaringar och exempel på saker som du försöker beskriva. I play the sport floorball
Din text innehåller förklaringar, exempel beskrivningar som gör att den som läser förstår eller lär sig något I play the sport floorball. It is played indoors with a stick and a ball with many holes. I like it a lot!
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
du formulerar dig enkelt med fraser/ korta meningar på engelska. I like flowers.
Du formulerar dig med hela meningar och försöker att utveckla din text med förklaringar. I like flowers and my favorite is the rose.
Du formulerar dig med hela meningar, förklarar, berättar, beskriver detaljer och ger exempel. I like flowers and my favorite is the rose. I really like to pick different colours and make a beautiful bunch to put on our kitchen table
förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
du visar att du har förstått det mesta i Evas brev och svarar på det mesta av det hon vill veta.
Du visar att du har förstått Evas brev och svarar på det som hon vill veta.
Du visar att du har förstått Evas brev och svarar på det som hon vill veta men utvecklar även din text med t.ex. frågor tillbaka till henne.
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
din text fungerar som ett kort brev med löpande text och svar på Evas frågor. My name is... I like... My favorite subject is...
din text är ett brev där du svarar på Evas frågor och utvecklar några av de saker som hon vill veta. My name is... and my middle name is... I like to play floorball, i practise every Monday and Wednesday.
din text är ett brev där du svarar på det som Evas vill veta och du utvecklar också din text med förklaringar, beskrivningar och frågor. My name is ... and my middle name is... Do you have a middle name? I like to play floorball and I practise every Monday and Wednesday. Next Saturday my team is going to Kil to play our first match this season. I am excited!
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: