Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV åk 7: "Kensukes rike"

Skapad 2016-09-03 08:28 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Vi läser vidare! Nu är det boken "Ett hål om dagen" som gäller!
Grundskola 7 Svenska
Klassen läser, diskuterar och skriver om boken "Kensukes rike"

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Genom att läsa, fundera och samtala tränar du på att bearbeta och förstå det du läst. Genom att dessutom skriva om det du själv tänker och det vi tagit upp under våra boksamtal tränar du på att analysera och tolka texter. Du övar dessutom på att skriva och förmedla dina tankar och åsikter.  

Undervisningen

 • Läsning enligt lässchema
 • Boksamtal i smågrupper/helklass eller individuella uppgifter varje tisdag
 • Enskild reflektion i form av en skriftlig uppgift när boken är utläst

Bedömning

Jag kommer bedöma din skriftliga uppgift enligt matrisen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Svenska åk 7: Skrifliga uppgifter till "Kensukes rike"

------------------------>
------------------------>
------------------------>
Läsförståelsetest, enskilt
Genom att göra enkla svar på frågorna till bokens innehåll visar du att du förstått innehållet
Genom att göra utvecklade svar på frågorna till bokens innehåll visar du att du förstått och kan reflektera över boken.
Genom att göra välutvecklade svar till bokens innehåll visar du att du har förstått och kan reflektera över boken.
Recension
Du kan på ett enkelt sätt fundera och reflektera över det du läst.
Du reflekterar över det du läst och du kan koppla händelser i boken till ditt eget liv eller till samhället i stort.
Du reflekterar över det du läst och du kan koppla händelser i boken till ditt eget liv eller till samhället i stort. Du argumenterar dessutom för dina iakttagelser och reflektioner och gör tydliga kopplingar till boken.
Läsflyt
Du kan läsa skönlitteratur med flyt.
Du kan läsa skönlitteratur med gott flyt.
Du kan läsa skönlitteratur med mycket gott flyt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: