Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema STRANDEN Åk 3

Skapad 2016-09-03 08:57 i Bokenäs Skola Uddevalla
Arbetet under och efter en dag vid stranden.
Grundskola 3 NO (år 1-3) Biologi Historia Idrott och hälsa Svenska SO (år 1-3)

Innehåll

Syfte

 • Undervisningen i biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.
 • Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.
 • Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.
 • Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra med att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser.

Innehåll undervisning


En heldagsutflykt till stranden
Hemortens historia:   Du får information om Jordfalls tegelbruk, som en gång funnits på platsen och söker tegelrester i gruset.
Idrott:  Du badar, simmar och leker i vattnet och på stranden.
Biologi:   Du letar växter och djur på grunt vatten och på stranden. Du försöker artbestämma utifrån en stor bestämningsnyckel och faktaböcker.

Svenska och NO/SO:  Du skriver faktatexter tillsammans och enskilt i skolan. Fakta letar du i böcker och på "Svenska djur" i datorn. Tillsammans gör vi en enkel näringskedja. Du ser på filmer om livet på stranden och vattnet.
I "Blå Boken" skriver du om utflykten och upplevelser du fick. 
Bild:   Du målar utsikten, blommor eller djur med akvarellkritor och använder sen havsvatten för att lösa upp färgen.

Bedömning

Jag kommer att göra en bedömning utifrån kunskapskraven och vad jag sett av:

            din förmåga att  deltaga i aktiviteter när vi var vid Jordfalls strand.
            din förmåga att leta djur och växter på grunt vatten och sedan namnge dem och se skillnaden på en mussla och en snäcka.
            din förmåga att redogöra för en enkel näringskedja.
            din förmåga att berätta eller skriva något om arbetsplatser och byggnader som fanns eller funnits vid Jordfall
            din förmåga att skriva om utflykten i Blå Boken utefter stödord på tavlan. 
            din förmåga att söka fakta och skriva en enkel faktatext om ett djur och en växt/alg i Naturboken. 
            din förmåga att ute i naturen använda akvarellkritor och göra en sandbakgrund till en bild som du sen gör färdig i skolan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  Hi  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  Bi   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  Hi   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: