Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk, årskurs 1-5

Skapad 2016-09-03 11:21 i Ätranskolan Falkenberg
Vi tränar på att tala, lyssna, skriva och läsa. Vi utvecklar ordförrådet.
Grundskola 1 – 5 Svenska som andraspråk

Vi tränar på att tala, lyssna, skriva och läsa. Vi utvecklar ordförrådet.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Du ska få utveckla din förmåga att tala och förstå svenska.
 • Du ska få utveckla din förmåga att läsa och skriva.
 • Du ska få utveckla ditt ordförråd.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas? Din förmåga att:

 • tala svenska
 • förstå instruktioner
 • delta i ett samtal - förstå, svara och ställa frågor
 • forma bokstäver
 • skriva och läsa enkla ord och meningar

Hur ska det bedömas?

Din förmåga att tala, lyssna, läsa och skriva kommer att bedömas genom att jag kontinuerligt följer dig i ditt arbete. Du visar vad du kan genom att delta i samtal och aktiviteter på lektionerna.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

Undervisning och arbetsformer

Detta tränar du genom:

 • gemensam skrivträning
 • lekar och övningar för att träna ordförråd
 • samtal om bilder
 • läsning av ord och enklare texter
 • program på iPad
 • samtal i gruppen

Kopplingar till läroplan

 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • SvA  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • SvA  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • SvA  1-3
  Tala, lyssna och samtala Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
 • SvA  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • SvA  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
 • SvA  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • SvA  1-3
  Språkbruk Vardagliga ords betydelseomfång och kategorisering i jämförelse med elevens modersmål, till exempel att flera ord på ett språk motsvaras av ett ord på ett annat språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: