Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid och räknesätt

Skapad 2016-09-03 12:52 i Almekärrsskolan Lerum
Grundskola 5 Matematik
Hur många timmar går det på ett år? På 10 år? 100 år?

Innehåll

Innehåll:

Du kommer i detta arbetsområde arbeta med tid genom att uppskatta, jämföra, mäta och beräkna tider.

Vi kommer också att träna vidare på att göra beräkningar inom de fyra räknesätten, främst multiplikation med jämna tio-, hundra- och tusental. Vi ska också bekanta oss med miniräknaren. 

 

Centrala begrepp: 

Timmar, minuter, sekunder, uppskatta, jämföra, dygn, analog, digital, kvartal, skottår, decennium, sekel, term, summa, differens, faktor, produkt, överslag och avrunda

Konkretisering av mål:

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

- uppskatta, jämföra och mäta tider

- välja tidsenhet, göra enhetsbyten och beräkningar

- göra beräkningar i addition, subtraktion och multiplikation

- utföra multiplikationer med stora tal

- göra överslag och använda miniräknare

 

Bedömning:

Vid gemensamma diskussioner och på diagnosen kommer du att kunna visa din förmåga att:

 • använda de centrala begreppen
 • lösa rutinuppgifter inom tidsberäkningar och de fyra räknesätten
 • resonera kring dina och andras lösningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: