Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiska ämnen och analyser, ht 2016

Skapad 2016-09-03 13:11 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Arbetsområdet omfattar periodiska systemet, kemiska bindningar, beskrivning av olika typer av kemiska ämnen och deras reaktioner samt kemiska analyser.
Grundskola 9 Kemi

Hur är atomerna, molekylerna och olika kemiska ämnen uppbyggda? Hur reagerar de med varandra? Hur kan vi analysera dem? Vilken nytta har människan av denna kunskap?

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Arbetsformer: lärarledda genomgångar och demonstrationer, laborationer med färdiga instruktioner samt möjlighet till egen planering, eget arbete med läroboken och med material på Internet.

Vi jobbar med området på No-lektionerna under vecka 35 - 39. Prov blir det (preliminärt) på fredag vecka 40. Uppgifterna och provet ska vara avklarade i slutet av vecka 40.

Matriser

Ke
Översikt och bedömning

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Utveckla förmågan att genomföra systematiska undersökningar i kemi
Systematiska undersökningar: utvärdering.
7. Förståelse av resultaten
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Utveckla förmågan att samtala om, tolka och framställa texter med naturvetenskapligt innehåll
Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
9. Dokumentation av undersökningar
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Utveckla förmågan att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan
Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar. Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
10. Kunskaper om kemiska ämnen och reaktioner och användning av kemins begrepp, modeller och teorier
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och kemiska reaktioner och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och kemiska reaktioner och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och kemiska reaktioner och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Utveckla förmågan att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan
Separations- och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen. Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet.
12. Förståelse av kemiska samband i vardagen och i samhället
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband.
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband.
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband.
Utveckla perspektiv på utvecklingen av naturvetenskapens världsbild och ges inblick i hur naturvetenskapen och kulturen ömsesidigt har påverkat varandra.
Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv. Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
14. Förståelse av kemiska upptäckter och deras betydelse
Du kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: