👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning

Skapad 2016-09-03 13:25 i Ölmeskolan Kristinehamn
Grundskola 4 Matematik
När du jobbar med temat Taluppfattning kommer du få en repetition om de naturliga talen och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Du kommer även påminnas om hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal och vilka symboler vi använder idag för att skriva olika slags tal. Du kommer också få arbeta med andra talsystem än vårt eget.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska:

 • kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0 – 10 000
 • förstå vårt talsystem
 • känna till att det finns andra talsystem
 • kunna ordna tal efter storlek
 • kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje
 • förstå och kunna använda matematikbegreppen: tal, siffra, talsort, ental, tiotal, tusental, tallinje, före, efter, största, minsta, udda, jämt
 • kunna delta i diskussioner och samtal med andra

 

Det här ska du jobba med:

Du kommer att få genomgångar av läraren om hur vårt talsystem är uppbyggt, skillnaden mellan siffra och tal och vad en tallinje är.  Du kommer att få prova på att använda andra talsystem än vårt eget. Du kommer också göra egna uppgifter som handlar om tal och siffror, som dina klasskamrater kommer jobba med. Ni kommer spela spelet Udda eller jämt. Vilket innebär att du kommer att jobba både enskilt och i grupp. Du kommer att jobba med färdighetsträning i Matteborgen eller på någon webbsajt som har lämpliga övningar, spel eller aktiviteter.  Du kommer även att få delta i diskussioner och samtal och då använder du ett matematiska språk.

 

Det här ska bedömas:

Din förmåga att:

 • skriva och lösa problem med hjälp av matematik
 • använda och undersöka matematiska begrepp och samband mellan begreppen
 • använda matematiska uttryck när du diskuterar och löser problem tillsammans med andra
 • följa och föra matematiska resonemang

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Taluppfattning

Lösa problem med strategier & metoder

Påväg mot enkel nivå
På ett enkelt sätt
På ett utvecklat sätt
På ett välutvecklat sätt
Jag kan lösa enkla problem genom att använda fungerande strategier och metoder

Beskriva tillvägagångssätt & resonera om rimlighet

Påväg mot enkel nivå
På ett enkelt sätt
På ett utvecklat sätt
På ett välutvecklat sätt
Jag visar hur jag löser matematikuppgifterna och kan fundera över om svaret jag får är rimligt. Jag kan även ge förslag på ett annat sätt att lösa uppgiften på.

Använda matematiska begrepp

Påväg mot enkel nivå
På ett enkelt sätt
På ett utvecklat sätt
På ett välutvecklat sätt
Jag förstår och kan använda följande begrepp: tal, siffra, talsort, tusental, hundratal, tiotal, ental, talsystem, tallinjer, talet före/efter, platsvärde, udda, jämt

Matematiska uttrycksformer

Påväg mot enkel nivå
På ett enkelt sätt
På ett utvecklat sätt
På ett välutvecklat sätt
Jag kan förklara/beskriva följande begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer(symboler, bilder): tal, siffra, talsort, tusental, hundratal, tiotal, ental, talsystem, tallinjer, talet före/efter, platsvärde, udda, jämt

Växla uttrycksform & resonera om begreppens relation

Påväg mot enkel nivå
På ett enkelt sätt
På ett utvecklat sätt
På ett välutvecklat sätt
Jag kan berätta/förklara hur de olika begreppen relaterar till varandra. Jag kan även växla mellan olika uttrycksformer i mina beskrivningar .

Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt

Påväg mot enkel nivå
På ett enkelt sätt
På ett utvecklat sätt
På ett välutvecklat sätt
Jag visar genom att använda symboler, bilder, text eller tallinjer hur jag löst matematikuppgifter . Jag kan även berätta hur jag löst uppgifterna.

Föra och följa matematiska resonemang

Påväg mot enkel nivå
På ett enkelt sätt
På ett utvecklat sätt
På ett välutvecklat sätt
Jag kan föra och följa matematiska resonemang genom att jag delaktig i samtal och diskussioner genom att ställa och svara på frågor så att samtalen/diskussionerna förs framåt.