Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och mönster

Skapad 2016-09-03 14:59 i Almekärrsskolan Lerum
Grundskola 4 Matematik
Vi använder tio olika siffror, men hur många tal finns det? Vilket tal kommer sedan? Kan du se mönstret? 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ?

Innehåll

Innehåll:

I detta arbetsområde kommer vi att repetera siffror och tal. Vi kommer att titta på olika sätt att beskriva tal samt bekanta oss med enkla talföljder och geometriska mönster. 

Centrala begrepp: 

Ental, tiotal, hundratal, tusental, mönster, talföljd, tabell, kolumn, rad, jämnt, udda, addera, term, summa, subtrahera, differens, sträcka, tallinje, siffersumma och diagnos.

Konkretisering av mål:

Efter avslutat arbetsområde ska du:

 • kunna upptäcka mönster i figurer och talföljder
 • kunna jämföra och ordna tal efter storlek
 • kunna läsa av och sätta ut tal på tallinjer

Bedömning:

Vid gemensamma diskussioner och på diagnosen kommer du att kunna visa din förmåga att:

 • använda och förklara de centrala begreppen
 • förstå och använda tal och talmönster
 • resonera om dina och andras lösningar

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: