Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ht åk1

Skapad 2016-09-03 19:05 i Hertingsskolan Falkenberg
Grundskola 1 Matematik

Vi kommer att arbeta med matematik på flera olika sätt: muntligt, skriftligt, laborativt, och med olika digitala matte spel. Vi kommer att arbeta inom tal området 0-10.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Du kommer att få utveckla förmågan att:
  förstå och använda talen inom talområdet 0-10
 • förstå och kunna använda räknesätten addition och subtraktion
 • förstå matematiska begrepp som fler, färre, lika många
 • förstå likhetstecknets betydelse
 • känna till kvadrat, rektangel, cirkel och triangel.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Bedömning - vad och hur

 • Att du förstår :
  addition, subtraktion och likhetstecknets betydelse.
 • Att du inom talområdet 0-10 kan talens grannar, antal-siffra och dela upp talen.
 • Att du förstår begreppen fler, färre och lika många.
 • Att du kan känna igen de geometriska formerna.

 

Bedömningen sker utifrån "Skolverkets bedömningsstöd i tal uppfattning."

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Undervisning och arbetsformer

Vi använder oss av olika digital matte spel och praktisk matematik. Vi arbetar i grupp, i par och enskilt. Vi pratar matematik och vi undersöker och kommer fram till att det finns olika sätt att lösa en uppgift. 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: