Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vem bestämmer?

Skapad 2016-09-03 19:16 i Almtunaskolan Uppsala
SO år 2
Grundskola 2 SO (år 1-3)

Vi lever i en demokrati, men vad innebär det? Vad har vi för rättigheter och skyldigheter? Vad har barn i världen för rättigheter? Vad har vi för regler och varför har vi det? 

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Gr lgr11
  Alla som arbetar i skolan ska aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
 • Gr lgr11
  Alla som arbetar i skolan ska visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
 • Gr lgr11
  Läraren ska klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
 • Gr lgr11
  Läraren ska uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling,
 • Gr lgr11
  Läraren ska tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och
 • Gr lgr11
  Läraren ska samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
 • SO   3
  Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • SO   3
  Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.

Konkretisering av kunskapskraven

Du ska kunna:

 • beskriva hur ett möte går till, t.ex. ett klassråd.
 • berätta om några normer och regler i din närhet och varför de behövs.
 • berätta något om barn i världens rättigheter.

 

Undervisning och bedömning

Vi kommer att:

 • se filmer, bl.a. Vem bestämmer från UR.
 • läsa i SO-boken
 • ha klassråd och prata om hur det och andra sorters möten går till
 • förnya våra klassregler och titta närmare på skolans regler
 • diskussioner och samtal, EPA

Bedömningen sker genom:

 • observationer vid samtal och diskussioner
 • samtal med läraren
 • skriftlig (eller muntlig) fråga i slutet av arbetsområdet: 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: