Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text (Norge)

Skapad 2016-09-03 19:51 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 5 Svenska

HT-16

I samband med att vi arbetar om Norden i geografin kommer du att lära dig hur en beskrivande text är uppbyggd.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Undervisning

Genom materialet Zick Zack Skrivrummet Åk 5 kommer vi att:
- lära oss uppbyggnaden av en beskrivande text.
- lära oss språkliga drag för en beskrivande text.
- läsa olika exempeltexter och diskutera bra och mindre bra saker med texterna.
- gemensamt skriva en beskrivande text (om Island) och hjälpa varandra att få den bättre.
- avsluta området med att skriva en egen beskrivande text (om Norge).

Dessutom kommer du att få lära dig:
- hur man kan kombinera text och bild.

Uppgifter

 • Beskrivande text

Matriser

Sv
SVENSKA

--->
--->
--->
--->
Struktur
Du skriver
utan inledning.
en kort inledning med några fakta.
en inledning med flera fakta.
en tydlig inledning med flera fakta.
Du använder
inte underrubriker.
2 underrubriker.
3-4 underrubriker.
5-6 underrubriker.
Språk
Du
skriver med olika tempus.
skriver det mesta i presens (nutid).
skriver i presens genom hela texten.
Du
skriver korta meningar utan jämförande sambandsord.
använder något enstaka jämförande sambandsord (t.ex. mer än, större än, i motsats till, även, precis som) så att meningen blir längre.
använder några olika jämförande sambandsord (t.ex. mer än, större än, i motsats till, även, precis som) så att meningarna blir längre.
använder flera olika jämförande sambandsord (t.ex. mer än, större än, i motsats till, även, precis som) så att meningarna blir längre. blandar långa och korta meningar för att få flyt i texten.
Språk
Du använder
inga ämnesbegrepp.
några ämnesbegrepp.
flera ämnesbegrepp.
många ämnesbegrepp.
Stavning
Du
stavar så att läsaren har svårt att förstå vad du menar.
stavar så att läsaren förstår vad du menar.
stavar de flesta ord rätt.
stavar rätt.
Skiljetecken och stor/liten bokstav
Du
använder för få skiljetecken för att läsaren ska förstå texten. blandar stora/små bokstäver.
använder ibland skiljetecken (punkt och kommatecken) och stor/liten bokstav rätt.
använder för det mesta skiljetecken (punkt och kommatecken) och stor/liten bokstav rätt.
använder skiljetecken (punkt och kommatecken) och stor/liten bokstav rätt.
Kombinera text och bild
Du använder
inga bilder.
en passande bild i slutet av texten.
några bilder på olika ställen i texten.
flera mindre bilder på lämpliga ställen i texten för att förtydliga budskapet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: