👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Shakespeare genom tiderna

Skapad 2016-09-03 21:21 i Vasaskolan Hedemora
Eleverna kommer under ett antal veckor arbeta om William Shakespeare samt behandla delar av hans verk.
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
William Shakespeare anses av många inte bara ha varit Englands nationalskald utan också världslitteraturens främste dramatiker genom tiderna. "Shakespeare was not of an age, but for all time" ("Shakespeare tillhörde inte bara en tidsålder, utan evigheten"). Under vecka 45-50 kommer vi att genomföra ett arbetsområde om William Shakespeare - Mannen, Författaren och Dramerna.

Innehåll

Syfte:

Genom arbetet med Shakespeare och hans verk vill vi förmedla den röda tråd som hans texter skapade under 1500-talet och som löper genom sekler av tid fram till dagens moderna samhälle. Kanske är verken än mer aktuella i den sargade värld vi lever i 2017 än vad de var då de skrevs?

Centralt innehåll:

 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken samspelar med varandra.
 • Språkbruk genom tiderna.

Målet med undervisningen är att du ska:

 • Få en förståelse för den epok då Shakespeare verkade.
 • Få en förståelse för Shakespeares texter och vad de betyder för oss idag.
 • Utveckla ditt skrivande.
 • Öva på att göra reflektioner och kopplingar mellan verklighet och drama genom århundraden.
 • Muntlig framställan och drama.

Det här ska du göra:

 • Lyssna till föreläsningar, anteckna.
 • Arbeta muntligt i grupp och i klass.
 • Se filmen "Shakespeare in love" samt skriva en filmrecension.
 • Skapa ett författarporträtt med analysdel. I ditt skrivande tillämpar du ett källkritiskt förhållningssätt.
 • I grupp skapa ett traditionellt eller ett moderniserat drama av Shakespeare som ni visar för era klasskompisar.
 • Välja en text och deklamera den, enskilt eller i grupp.

Detta ska bedömas:

 • Muntlig framställan.
 • Din förmåga till att muntligt och skriftligt kunna reflektera, jämföra och beskriva dramers betydelse under olika tider.
 • Skrivuppgift (författarporträtt, filmrecension på nytt sätt).
 • Dramatisering via I-pad, digital bild- och ljudinspelning.

Uppgifter

 • Författarporträtt

 • Introduktion till renässansen

Matriser

Sv SvA
Shakespeare

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Fakta/ inlämningsuppgift
Din textuella framställning är kortfattad. Du har med det viktigaste.
Din textuella framställning är fyllig. Du har med fler exempel.
Din textuella framställning är mycket fyllig du och har hittat eget material.
Engagemang och förmåga att tala inför publik
Fakta
Du tittar ofta i dina anteckningar men tittar på publiken då och då.
Du tittar i dina anteckningar men talar även fritt. Du har ofta ögonkontakt med publiken.
Du talar mestadels fritt och dina anteckningar endast som stöd.Du har god ögonkontakt med flesta i publiken.Du anstränger dig för att få publiken engagerad och intresserad av det du säger.
Engagemang och förmåga att tala inför publik
Deklamering
Du tittar ofta i dina anteckningar men tittar på publiken då och då
Du tittar i dina anteckningar men talar även fritt. Du har ofta ögonkontakt med publiken.
Du talar mestadels fritt och dina anteckningar endast som stöd. Du har god ögonkontakt med flesta i publiken. Du anstränger dig för att få publiken engagerad och intresserad av det du säger.
Uttal, intonation och flyt
Du stakar dig ibland men har för det mesta ett gott flyt och intonation. Du uttalar de flesta ord korrekt och tydligt.
Du har ett gott flyt och intonation. Du uttalar i princip alla ord korrekt och tydligt.
Du har ett mycket gott flyt och intonation. Förutom enstaka misstag, uttalar du alla ord korrekt och tydligt.
Ordval
Du använder ett enkelt språk med vanliga ord och ditt budskap går fram.
Du försöker att variera ditt språk med t ex synonymer och beskrivningar.
Du har ett fylligt språk som du varierar med synonymer, fasta uttryck, beskrivande ord osv. Du anstränger dig för att visa att du har ett stort ordförråd.
Grammatik
Du får fram ditt budskap men du gör en del grammatiska misstag.
Du får fram ditt budskap tydligt och gör få grammatiska misstag.
Du får fram ditt budskap tydligt och gör endast enstaka grammatiska misstag.
Prov/ inlämningsuppgift/ författarporträtt
Du visar att du tagit till dig av de föreläsningar du lyssnat till. Du kan använda dig av anteckningar för att svara på frågorna.
Du visar att du tagit till dig merparten av de föreläsningar du lyssnat till. Du använder dig av dina egna anteckningar för att svara på frågorna.
Du visar att du tagit till dig av det som presenterats i föreläsningarna och kan redogöra för det på ett bra sätt.

Sv SvA
Muntlig framställan

Förmågan att:

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Förmågan att:

 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk
Eleven kan föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Förmågan att:

 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.