Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Formulera och kommunicera i tal, muntlig framställning

Skapad 2016-09-04 10:31 i Östra skolan Falun
Uppgiften är att förbereda en muntlig framställan om en hobby, en person eller något annat man är intresserad av
Grundskola 5 Svenska som andraspråk

I det här arbetsområdet ska du få utveckla din förmåga att kommunicera i tal. Du kommer att få förbereda och framföra en muntlig redovisning om ett ämne.

Innehåll

Uppgiften

Du ska förbereda dig att tala om ett ämne.
1. Beroende på ämnet du ska tala om behöver du ta reda på fakta och strukturera det du ska säga.
2. Bestäm i vilken ordning innehållet ska presenteras:
- Hur kan min inledning väcka intresse?
- Vad är en bra ordning?
- Hur ska jag avsluta?   
3. Bestäm om du ska ta med någon sak/bild som passar till innehållet.
4. Förbered talstöd (mindmap, talkort eller liknande) som stöd för minnet. Skriv i punktform/stödord och/eller korta meningar.
5. Öva på det du ska framföra, både i skolan och hemma så du känner dig säker. Du ska kunna berätta utan att behöva läsa utantill. Talkorten ska finnas som stöd att "hålla tråden".
6. Tänk igenom och förbered även hur du ska stå och föra dig i klassrummet. Kroppsspråket är en viktig del i ett muntligt framförande. Förutom det du säger så berättar du även med ditt kroppsspråk.

Ditt muntliga framförande ska vara mellan 1 och 3 minuter långt.

Tidsplanering

Det här är en muntlig uppgift som löper under några veckor. Du kommer att få arbeta med uppgiften under svensklektioner i skolan och även hemma. Arbetsområdet avslutas  med en muntlig redovisning av ditt "'ämne".

I samband med ditt muntliga framförande lämnar du in ditt talstöd till din lärare.

Syfte - vilken förmåga du ska utveckla

I det här arbetsområdet kommer du att få utveckla din förmåga att formulera och kommunicera i tal. Beroende på vem/vilka mottagaren är kommer du även att få utveckla förmågan att anpassa språket efter vad du vill framföra eller få sagt, vem eller vilka du ska redovisa för samt i vilken situation du ska framföra din muntliga framställning.

Kopplingar till läroplan

  • SvA
    Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • SvA
    Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Matriser

SvA
Formulera och kommunicera i tal år 6

Innehåll
Du klarar i viss utsträckning att hålla dig till ämnet Du redogör med i huvudsak fungerande innehåll
Du klarar relativt väl att hålla dig till ämnet Du redogör med relativt väl fungerande innehåll
Du klarar väl att att hålla dig till ämnet Du redogör med väl fungerande innehåll
Struktur
Du redogör enkelt med i huvudsak fungerande inledning, huvuddel och/eller avslutning
Du redogör utvecklat med relativt väl fungerande inledning, huvuddel och /eller avslutning
Du redogör välutvecklat med väl fungerande inledning, huvuddel och avslutning
Språk
Du använder i huvudsak ett fungerande ord- och begrepps-förråd
Du använder ett ändamålsenligt ord- och begrepps- förråd
Du använder ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begrepps-förråd
Kommunikations-
strategier
Du använder i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra dig förstådd
Du använder i relativt väl fungerande språkliga strategier för att göra dig förstådd
Du använder väl fungerade språkliga strategier för att göra dig förstådd
Kommunikation
Du klarar i viss utsträckning att titta upp, tala tydligt och visa engagemang
Du klarar relativt väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang
Du klarar väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: