Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik

Skapad 2016-09-04 11:19 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Terminsplanering för musiken hösten 2016. Baserad på årskurserna F-3.
Grundskola F – 3 Musik
Läsårsplanering i musik.

Innehåll

Mål

Du ska få möjlighet att:

- använda din röst i olika former.

- utveckla tilliten till din egen sångförmåga.

- kunna kombinera sång och rörelse.

- dramatisera sånger i grupp.

- samtala om musik.

- använda olika instrument.

- utveckla din förmåga hur instrument ser ut och låter.

- utveckla din förmåga kring hur musik skapas.

 

Arbetets innehåll

Vi kommer att arbeta med musik genom praktiska övningar och teori.

Vi kommer att sjunga, spela, samtala, analysera, uttrycka och skapa musik.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
    Mu
  • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
    Mu
  • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
    Mu

Matriser

Mu
Musik

Du är på väg
Du är på god väg
Du klarar det
Sjunga
Deltar ibland i unison sång, kanon och växelsång.
Deltar oftast i unison sång, kanon och växelsång.
Deltar alltid i unison sång, kanon och växelsång.
Sjunga
Kan sjunga delar av sånger som anknyter till årstider, högtider och traditioner.
Kan sjunga några sånger som anknyter till årstider, högtider och traditioner.
Kan sjunga flera sånger och vet till vilka årstider, högtider och traditioner de anknyter.
Spela
Kan delvis spela tillsammans med andra.
Kan någorlunda spela tillsammans med andra.
Kan spela tillsammans med andra.
Spela
Kan klappa en enkel, given rytm eller spela den på något rytminstrument.
Kan klappa en rytm eller spela den på något rytminstrument.
Kan hålla en puls med säkerhet och spela olika rytmer på valfritt rytminstrument.
Samtala och Analysera
Visar då och då att du kan lyssna på presenterad musik, t ex genom att svara på frågor om den.
Visar att du lyssnar aktivt på presenterad musik, t ex genom att svara på frågor eller berätta om den.
Visar att du lyssnar aktivt och intresserat på presenterad musik, t ex genom att svara på frågor, berätta och reflektera över musiken. Respekterar andras musiksmak.
Samtala och Analysera
Du kan något instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
Du kan några instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
Du kan flera instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
Samtala och Analysera
Du vet hur något instrument ser ut och låter.
Du vet hur några instrument ser ut och låter.
Du vet hur flera instrument ser ut och låter.
Skapa
Kan delvis skapa musik med hjälp av text och bild.
Kan någorlunda skapa musik med hjälp av text och bild.
Kan skapa musik med hjälp av text och bild.
Skapa
Du har kännedom om hur du kan använda rösten; rytm, klang och dynamik.
Du har förståelse om hur du kan använda rösten; rytm, klang och dynamik.
Du vet hur du kan använda rösten; rytm, klang och dynamik.
Skapa
Du kan till viss del använda rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att skapa musik.
Du kan någorlunda använda rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att skapa musik.
Du kan använda rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att skapa musik.
Skapa
Du kan till viss del använda slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med någon form av variation i rytm, klang och dynamik.
Du kan några musiksymboler, bilder och tecken inom musik. Du kan någorlunda använda slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med någon form av variation i rytm, klang och dynamik.
Du kan flera musiksymboler, bilder och tecken inom musik. Du kan använda slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation i rytm, klang och dynamik.
Uttrycka
Deltar då och då i gestaltning av sånger.
Deltar i gestaltning av sånger.
Gestaltar sånger med engagemang och glädje.
Uttrycka
Ibland deltar du i imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
Ofta deltar du i imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
Du deltar i imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: