Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik

Skapad 2016-09-04 12:03 i Hubertusgården Lunds för- och grundskolor
Musik år 1
Grundskola 1 Musik
Vi sjunger, dansar spelar och lyssnar på musik.

Innehåll

Till dig som elev:

Arbetsområdet

I ämnet musik kommer vi att sjunga olika slags sånger och lyssna på olika musikstycken. Du kommer också att få lära dig sjunga och spela tillsammans med andra. 

Mål

Du ska delta när vi sjunger, spelar och rör oss till musik.
Du ska säga något om vad du tänker på eller känner när du lyssnar på olika slags musik (t.ex glad, ledsen).

Arbetssätt

Vi kommer att träna på att sjunga och skapa musik tillsammans.
Vi kommer att sjunga olika slags sånger, t.ex traditionsbundna sånger, rörelsesånger, sånger som anknyter till aktuellt tema, kanonsånger.
Vi kommer att träna puls, takt och rytm genom att spela på rytminstrument, röra oss i takt till olika slags musik, dansa olika danser och lyssna till olika slags musik och instrument.
Du kommer att få berätta vad du tänker på när du hör musiken.

Redovisningsform

Jag kommer att observera dig då du genomför de olika sångerna och övningarna.

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att delta i sång, rytmspel, dans och lyssningsövningar.

 

Till dig som lärare:

Övergripande mål och riktlinjer

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Enligt Lgr11, musik, godtagbara kunskaper i de tidiga årskurserna: 
-eleven deltar i gemensam sång och följer rytm
-eleven bidrar till att skapa musik
-eleven kan föra resonemang om eget och andras musicerande
-eleven kan uttrycka sig om egna musikupplevelser

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: