Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året

Skapad 2016-09-04 12:16 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
Tillverkning av en årsbok under hela årskurs 1, om vad som händer i naturen under året.
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)

Du kommer under året att få lära dig om våra årstider och vad som händer i naturen med växter och djur.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Genomförande

 • lärarledda genomgångar
 • gå ut i närmiljön och uppleva vad som händer
 • undersökningar
 • laborationer
 • skriva faktatexter
 • diskussioner
 • uttrycka dig i bild och form
 • film

Detta kommer att bedömas

Du ska kunna;

 • årstiderna
 • något som är speciellt för varje årstid
 • berätta om något djurs och någon växts anpassning till de olika årstiderna
 • berätta om något djurs och växts livscykel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: