Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett år med trädet

Skapad 2016-09-04 12:24 i Hubertusgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Hur ser ett år ut för ett träd? Hur förändras trädet och omgivningen under de olika årstiderna?

Innehåll

Arbetsområdet

Du ska få följa ett träd under ett år.
Du kommer att träffa trädet några gånger under ett år för att se vad som händer under de olika årstiderna.

Mål

Du ska kunna berätta vad som händer i naturen under de olika årstiderna.

Du ska kunna berätta om några djur och växter och deras livscykler.

Du ska kunna göra enkla undersökningar som handlar om naturen.

Du ska kunna sortera några djur och växter och veta vad de heter.

 

Arbetssätt

Du kommer att träffa trädet några gånger under ett år för att se vad som händer under de olika årstiderna.
Du kommer att få göra olika sorteringsövningar.
Du ska ta reda på vem som bor i och runt trädet. Du ska lära dig vad några djur och växter heter och hur de lever.
Du kommer också att få lära dig att göra enkla undersökningar i naturen.

Redovisningsform

Du får en bok där du skriver och ritar  om vad du lärt dig.

Du berättar om dina undersökningar och jämför med en kamrat.

Bedömning

Jag bedömer om du är aktiv när vi gör undersökningar.

Jag bedömer om du kan sortera några djur och växter efter olika egenskaper.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: