Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäckarna, kolonialism, imperialism och rasism

Skapad 2016-09-04 12:25 i Båtsmansskolan Härryda
Under detta arbetsområde kommer vi att få lära oss om varför Européerna på 1400-1500 talet gav sig iväg på upptäcktsresor. Vad sökte de efter och vad fann de? Vad blev konsekvenserna av deras resor? Under tiden vi jobbar oss framåt i historien kommer vi komma in på slavhandel, rasbiologi, kolonialism och imperialism. Vad har dessa olika händelser fått för konsekvenser och påverkar de oss idag?
Grundskola 8 – 9 Historia

 

Vad?

De närmsta veckorna kommer vi att arbeta med upptäckarna och de konsekvenser som följde efter deras resor. Vi kommer att lära oss mer om:

 • Vilka upptäcktsresor som gjorts runt 1400-1500-talet
 • Varför man reste
 • Vilka konsekvenser resorna fick, såsom slaveri, rasism, kolonialism och imperalism.
 • Vad kolonialism och imperalism är och vilka spår dessa två företeelser har satt i vår värld.

Hur?

Vi kommer att: 

 • Ha genomgångar och diskussioner
 • Se film 
 • Läsa texter
 • Ha ett till två mindre läxförhör
 • Muntligt prov samt en kompletterande egen reflekterande uppgift
 • Egen fördjupning kring en upptäckare, kolonisatör. 

 

Bedömning

Vi kommer att ha läxförhör under arbetets gång, ett eget arbete och vi avslutar med ett muntligt prov samt en egen reflekterande uppgift

Innehåll

Syfte

Genom att studera upptäckarna, slaveri, nationalism, imperialism ska du ges möjlighet att skaffa dig en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, personer, kulturmöten och utvecklingslinjer. Du ska även skaffa dig insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Du ska även kritiskt granska, tolka och värdera källor, som grund för att skapa historisk kunskap.

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet

Du skaffar dig kunskap om och utvecklar förståelse för:

 1. Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism
 2. Rasism, varför och hur de vuxit fram genom historien.
 3. Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.

Matriser

Hi
Kunskapskrav historia

E
C
A
Tidsperioder
,
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Använda källmaterial
.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: