Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blues, musikstilar och musikinstrument

Skapad 2016-09-04 13:16 i Falun
I arbetsområdet "Blues, musikstilar och musikinstrument" för åk 6 ingår bl a musiklyssnande, musikskapande och ensemblespel. Dessutom går vi igenom och repeterar flera olika musikstilar, musikinstrument och deras indelning i instrumentfamiljer. Vi arbetar nästan en hel termin med detta.
Grundskola 6 Musik
I Still Got the BLUES For You!

Lyssna på blues, prata om blues, sjung blues, spela bluesskala och bluestolva och gör din egen blues! Dessutom dyker vi ner i flertalet andra musikstilar och repeterar musikinstrument och deras indelning i familjer.

Innehåll

Syfte

Konkretisering av mål

När arbetsområdet är slut ska du :

 • känna till några fakta om bluesens ursprung, påverkan på musik och människor samt vanliga bluesinstrument.
 • ha lyssnat på och pratat om några olika typer av blues-låtar.
 • ha lärt dig sjunga ett par blueslåtar och utvecklat förmågan att använda din röst på olika sätt.
 • ha provat på att improvisera på bluesskala på piano.
 • känna till grunden till hur en bluestolva och en bluestext är uppbyggd.
 • kunna skapa en bluestext- och melodi i grupp och framföra den inför klassen.
 • ha deltagit i ensembelspel på ackordintrument, elbas och trummor.
 • ha utvecklat din förmåga att spela ackordsspel på gitarr, ukulele eller piano.
 • ha utvecklat din förmåga att spela elbas och trummor.
 • ha utvecklat kunskaper om flera olika musikstilar och deras kännetecken.
 • ha utvecklat kunskaper om musikinstrument och indelningen i instrumentfamiljer.
 • kunna resonera om ditt eget och andras musicerande.

Arbetssätt

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna lyssna till, samtala om, sjunga och spela olika typer av blues. Du kommer att få lära dig vad en bluestolva är och träna på att spela ackordinstrument, elbas och trummor. Du kommer att få öva på att improvisera en melodi utifrån bluesskalans toner och även skapa en egen blues med melodi och text i en liten grupp. Du kommer även att få träna dig på att framföra musik genom att tillsammans med gruppen framföra bluesen inför klassen. För att våra musikframföranden ska bli så bra som möjligt ska vi träna oss på att lyssna till och ge förslag på hur gruppen kan utveckla det gemensamma musicerandet.

Vi kommer också att gå igenom, lyssna på och prata om flera andra musikstilar och även repetera musikinstrumenten och indelningen i instrumentfamiljer.

Bedömning

Jag bedömer dig på lektionerna genom att titta och lyssna på det du gör, hur du spelar, sjunger, resonerar om musik och tar ansvar i grupparbeten. Vi kommer även att jobba med kamrat- och självbedömning samt ha ett skriftligt/muntligt prov i slutet av terminen.

Jag kommer att använda matrisen nedan för bedömning. Den är baserad på kunskapskraven i musik för åk 6.


 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Bedömningsmatris Musik "Blues, musikstilar och instrument"

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sjunga
Du är på väg att nå nivå 1.
Du sjunger med i gruppen och följer då rytm och melodi ibland.
Du sjunger med i gruppen och följer då rytm och melodi ganska säkert.
Du sjunger med i gruppen och följer då rytm och melodi säkert.
Skapa blues
Du är på väg att nå nivå 1.
Du använder egna idéer för att hjälpa till att skapa en blues i grupp.
Du använder egna idéer för att skapa en blues i grupp med fungerande text och melodi.
Du använder egna idéer för att skapa en blues i grupp med väl fungerande text och melodi.
Improvisera
Du är på väg att nå nivå 1.
Du har provat på att improvisera bluesskala på piano.
Du kan improvisera bluesskala på piano med ganska stor säkerhet och tajming.
Du kan improvisera bluesskala på piano med säkerhet och tajming.
Ackordinstrument
Du är på väg att nå nivå 1.
Du kan vara med och spela något ackord på ett ackordinstrument.
Du kan byta mellan några ackord på ett ackordinstrument.
Du kan byta säkert mellan flera ackord på ett ackordinstrument.
Elbas
Du är på väg att nå nivå 1.
Du kan med hjälp byta mellan tre toner på elbas.
Du kan byta ganska säkert mellan flera toner på elbas.
Du kan byta säkert mellan flera toner på elbas.
Trummor
Du är på väg att nå nivå 1.
Du kan spela delar av ett enkelt komp på trumset.
Du kan spela det mesta av ett enkelt komp på trumset.
Du kan spela ett enkelt komp på trumset med säkerhet.
Musikinstrument
Du är på väg att nå nivå 1.
Du känner till de vanligaste musik-instrumenten och kan med viss säkerhet dela in dem i instrument-familjer.
Du känner till flera musikinstrument och kan med ganska stor säkerhet dela in dem i instrument-familjer.
Du känner till flera musikinstrument och kan med stor säkerhet dela in dem i instrument-familjer.
Musikstilar
Du är på väg att nå nivå 1.
Du känner till några grundläggande musikstilar och kan berätta något om deras ursprung och karaktär.
Du kan med ganska stor säkerhet berätta om flera musikstilar, deras ursprung och karaktär.
Du kan med stor säkerhet berätta om flertalet musikstilar, deras ursprung och karaktär
Utvärdering
Du är på väg att nå nivå 1.
Du kan berätta något om hur ditt eget och andras arbete under hösten har fungerat.
Du kan berätta flera saker om hur ditt eget och andras arbete under hösten har fungerat.
Du kan berätta flera saker om hur ditt eget och andras arbete under hösten har fungerat och även komma med förslag på förbättringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: