Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikens verktyg samt rytm- och ramsskapande åk 4

Skapad 2016-09-04 13:34 i Tegelbruksskolan Falun
Ett arbetsområde om musikens verktyg. Innehåller bl a rytmik, musikaliska begrepp och musiksymboler. Vi skapar också ramsor utifrån rytmer som vi byggt.
Grundskola 4 Musik

Fjärdedel, åttondel, paus. Vi repeterar noter och musikord som puls, tempo, period och rytm. Vi leker, klappar och spelar rytminstument.

När du lärt dig bygga ihop en egen rytm skapar vi ord och ramsor som passar med rytmerna och visar upp för klassen. Typ som en rapp!

Innehåll

Syfte

Konkretisering av mål

När arbetsområdet är klart ska du:

 • känna till vad puls, rytm, tempo och period är och kunna använda detta när du klappar, går eller spelar till musik.
 • ha utvecklat dina kunskaper om enkel notläsning med fjärdedel, åttondel, halvnot och paus.
 • kunna spela en enkel rytm på rytminstrument med hjälp av enkla noter.
 • kunna bygga en egen rytm och sätta ord och ramsor till den i grupp.

Arbetssätt

För att du ska få möjlighet att lära dig det här ska vi:

 • träna på att känna in puls, rytm, tempo och period i olika typer av musik genom att lyssna, leka, klappa, gå och dansa till musiken.

 • lära oss att känna igen halvnot, fjärdedel, åttondel och fjärdedelspaus genom att att göra rytmikövningar, bygga med notsymboler och göra rytmdiktat.

 • spela rytminstrument med hjälp av notsymboler.

 • bygga egna rytmer och skapa ord och ramsor till dem i små grupper.

 • framföra gruppens "rytm-rapp" för klassen.

Bedömning

Se matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Bedömningsunderlag Musik "Musikens verktyg"

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rytmik
Du är på väg att nå nivå 1.
Du känner till orden puls, rytm, tempo och period och kan med hjälp använda det när du går, klappar, sjunger, spelar, eller dansar.
Du känner till orden puls, rytm, tempo och period och kan med ganska stor säkerhet använda det när du går, klappar, sjunger, spelar, eller dansar.
Du känner till orden puls, rytm, tempo och period och kan med säkerhet använda det när du går, klappar, sjunger, spelar, eller dansar.
Noter
Du är på väg att nå nivå 1.
Du känner till hur en halvnot, fjärdedelsnot och åttondelsnot ser ut. Du kan med hjälp höra skillnad på dem och klappa och spela enkla rytmer med dem.
Du känner till hur en halvnot, fjärdedelsnot och åttondelsnot ser ut. Du kan höra skillnad på dem och klappa och spela lite svårare rytmer med dem.
Du är säker på hur en halvnot, fjärdedelsnot och åttondelsnot ser ut. Du kan lätt höra skillnad på dem och klappa och spela lite svårare rytmer med dem.
Skapa ramsor till rytmer
Du är på väg att nå nivå 1.
Du medverkar till att skapa ord och ramsor till en rytm.
Du kan utifrån egna idéer skapa ord och ramsor till en rytm som fungerar ganska bra.
Du kan utifrån egna idéer skapa ord och ramsor till en rytm som fungerar mycket bra.
Rappa
Du är på väg att nå nivå 1.
Du medverkar när gruppen rappar och följer rytmen i viss mån.
Du rappar med gruppen och följer rytmen med ganska stor säkerhet.
Du rappar med gruppen och följer rytmen med säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: