Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget

Skapad 2016-09-04 13:42 i Stenkulan Lerum
Första världskriget
Grundskola 9 Historia

Första världskriget

1914-1919 

Under arbetsområdet kommer du att arbeta med följande förmågor:

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • reflektera över din egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll Momentet svarar mot följande centrala innehåll (något förkortat) i LGR 11.

 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
 • Första världskriget, dess orsak och följder.

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • Du skall ha kunskap om när kriget började och slutade.
 • Du beskriver Europa i början av 1900-talet genom att berätta vilka länder som var mäktiga och hur kartan såg ut.
 • Du kan förklara varför (orskerna till att) första världskriget bröt ut och använda begrepp som: stormaktsblock, nationalism, kolonier, kapprustning, ”kruttunnan”, "skottet i Sarajevo" och ”den svarta veckan”.
 • Du kan resonera kring vilken orsak som du anser är mest betydlesfull och motivera varför.
 • Du vet hur kriget fördes, vilka vapen som användes, vilka nya massförstörelsevapen som kom, och var de stora slagen stod. Du kan ge en sammanfattning av krigets förlopp.
 • Du vet vilka segrarna och förlorarna var och några av de saker som bestämdes i Versaillesfreden.
 • Du kan beskriva konsekvenserna av kriget.
 • Du reflekterar kring vilka konsekvenser Versaillesfreden fick.
 • Du kan beskriva några viktiga förändringar av Europas karta efter krigets slut.
 • Du kan beskriva följderna av kriget för vanliga människor.
 • Du kan förklara vad propaganda är och hur den används.
 • Du vet vad NF var och varför det bildades.

Matriser

Hi
Första världskriget

Ej uppnått målet
E
C
A
Tidsperioder
Fakta
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Analys/reflektion
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Historians användning
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: