Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spännande berättande texter!

Skapad 2016-09-04 14:14 i Heby skola F-6 Heby
Vi ska lära oss om hur en berättande text är uppbyggd. Temat är spännande texter! Hur vi använder språket för att skapa berättelser som är intressanta att läsa är något vi ska lära oss. Dessutom kommer vi läsa "Svarta handsken", som också är en spännande historia.
Grundskola 6 Svenska


Vi ska jobba med berättande texter. Det läromedel vi utgår ifrån är Zick Zack - skrivrummet. Vi jobbar främst med spännande texter. Vi jobbar också en hel del med grammatik. Dessutom tittar vi på en norsk film "Tuffa killar", för att inspireras, höra norskan och träna på att reflektera. 

 

Innehåll

1. Övergripande mål:

VARFÖR?

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

2. Kursplanemål:


Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

3. Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • visa att du har förmåga att skriva en begriplig berättande text med varierat språk
 • förstå delar av grammatiken som adverb och prepositioner och hur du kan ha nytta av detta i dina berättelser
 • att stava många ord
 • att använda skiljetecken på ett riktigt sätt
 • skriva enkla beskrivningar av personer och handling.
 • kunna jämföra några norska och svenska ord

4. Undervisning:

HUR?

 • Vi läser spännande berättelser
 • Vi läser i våra bänkböcker och letar liknelser
 • Vi jobbar i Zick-Zack
 • Grammatikövningar i Zick-Zack och Greppa grammatiken
 • Muntliga diskussioner och vi läser upp exempel
 • Vi kommer att träna på person- och platsbeskrivningar 
 • EPA - övningar enskilt, parvis och alla
 • Vi använder oss av miniwhiteboardtavlan för att öva på tex varierad meningsbyggnad
 • Vi läser "Svarta handsken" i läsgrupper och jobbar med diskussionsfrågor

 VAD?

Begrepp:

rubrik, inledning, problem,  upplösning,  avslutning

berättarkurva ,sambandsord, adjektiv, beskrivande verb

adverb, prepositioner, miljöbeskrivning, enkel mening

sammansatt mening, komplex mening, stycke, liknelser

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

5. Tillämpningsuppgift:

Du ska avslutningsvis skriva en egen spännande berättelse, där du får visa dina kunskaper på det vi övat. Denna får du sedan feedback på  och du och jag diskuterar vad som kan vara bra att tänka på nästa gång du skriver berättelser. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: