Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Huset - Grunden

Skapad 2016-09-04 14:25 i Fageredsskolan Falkenberg
Detta läsåret ska vi i klass Molnet skriva skönlitterära böcker om ett hus, de som bor där och vad som händer i huset. Vi har gemensamt gjort en Lpp för tiden fram till höstlovet.Då utgick vi från målen i läroplanen och satt upp mål för arbetet, utifrån de fem lärförmågorna: kommunikativa-, analys-, begreppslig-, informationshantering-,metakognitiv-.
Grundskola 2 – 3 Matematik Svenska
Detta läsåret ska vi i klass Molnet skriva böcker om ett hus. Det ska handla om huset, människor som bor där och saker som händer. Vi har utgått från målen i läroplanen och tänkt särskilt på den kommunikation förmågan, analysförmågan, begreppslig förmåga, förmåga att hantera information och metakognitiv förmåga.

Innehåll

Avsnitt 1

Matte

Det är viktigt att vi börjar med grunden.

Med hjälp av tallinjen arbetar vi med naturliga tal, hälften/ dubbelt, Lilla och Stora plus och minus, talens ordning och huvudräkning. Detta gör var och en på sin nivå, utifrån sina förutsättningar.

Varje vecka kommer vi också att träna på hur man kan lyckas med problem.

 

Avsnitt 2

Svenska

När vi ska bygga grunden i svenska har vi enats om att LÄSA är mycket viktigt. Vi satsar på att öka läshastigheten med hjälp av Grodkort, bänkbok, fadderläsning mm.

Läsförståelse tränas hela tiden, ibland med hjälp av "Stjärnläsarna".

Eleverna LYSSNAR på högläsning som de sedan återberättar.

Vi tycker att det är viktigt att kunna SKRIVA riktiga bokstäver så att alla kan läsa vad man skriver.Detta tränas varje vecka. Kapitlen i boken om Huset är berättande texter. Dem ska vi jobba med så att de blir språkligt riktiga och fina. Skrivflyt tränar vi i samband med utvärderingen av veckan. Då är det viktigast att pennan är igång utan uppehåll.

Vi bygger också ORDFÖRRÅDET och lär oss ord som hör ihop med hus.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: