Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtala och tala åk 5

Skapad 2016-09-04 14:27 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer under tillfällena när vi har halvklass öva på att tala och samtala på ett lekfull sätt.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta arbetsområde är att du som elev ska:

 • känna dig trygg när du talar inför andra.
 • anpassa språket efter mottagare.
 • utveckla hur du använder både röst och kroppsspråk vid muntliga situationer.
 • förstå vikten av att lyssna. 
 

Undervisningen

Vi kommer att jobba med detta vid halvklasstillfällena (varannan fredag) vecka 34-43.

Ni kommer att få lära er:

 • vad man ska tänka på när man samtalar.
 • vad man ska tänka på när man talar.
 • använda kroppsspråket.

Arbetssätt

Vi kommer att genom olika lekar och övningar utveckla förmåga att tala och samtala. Detta kommer att ske i halvklass. Under redovisningen, då man ska göra en muntlig framställning kring ett visst ämne, kommer man ha möjlighet att göra det för en mindre grupp. Under samtalet kommer man vara i en mindre grupp och samtala kring ett visst ämne.

 

Bedömning

 • talet
 • samtalet

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
SAMTALA OCH TALA Svenska - Kunskapskrav åk 6

E
C
A
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med ihuvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med välfungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.

Sv SvA
SAMTALA OCH TALA Svenska som andraspråk - Kunskapskrav åk 6

E
C
A
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Eleven använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven använder då relativt välfungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: