Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 3 Tema Bild/Källkritik/Tvingat perspektiv

Skapad 2016-09-04 15:11 i Idalaskolan Lunds för- och grundskolor
Arbete med att kritiskt granska bilder, skapa egna manipulerade bilder med hjälp av tvingar perspektiv och med bildernas hjälp skapa en kort digital berättelse.
Grundskola F – 9 Bild Svenska SO (år 1-3)
Du ska kritiskt granska bilder, skapa/fotografera egna bilder som visar något annat än vad som egentligen händer på bilden eller så kallade manipulerade bilder med metoden tvingat perspektiv och med bildernas hjälp ska du skapa en kort digital berättelse.

Innehåll

Undervisningens innehåll

Vad?

- att förstå begreppet källkritik och använda det vid informations och bildsökning

- att analysera och ifrågasätta bilders trovärdighet och sannolikhet.m du ev. förtydligar

Syfte/n

Du ska utveckla din förmåga:

- att bli medveten om existensen av manipulativa bilder på nätet och uppmuntra dem till ett källkritiskt granskande av bilder på internet

- att förstå begreppet källkritik och använda det vid informations och bildsökning

- att analysera och ifrågasätta bilders trovärdighet och sannolikhet

- att skapa en berättelse med egna fotografier med tekniken Tvingat perspektiv utifrån de kunskaper de har fått

Undervisningens innehåll: Hur?

- Du får ta del av ett bildspel med manipulerade bilder genom tekniken ”Tvingat perspektiv” samt ett diskussions tillfälle där de aktivt deltar med att analysera sannolikheter i bildernas beskaffenhet.

- Du erbjuds praktiska övningar i grupp. Du får själva skapa manipulativa bilder (bilder som visar något annat än vad som egentligen händer på bilden) genom enkel fotografering med tekniken Tvingat perspektiv.

- Inför det praktiska arbetet med fotografering ska du skapa en storyboard/idé för den gemensamma  berättelsen som uppgiften ska utmynna i.

- Bildberättelsen ska du redovisa muntligt tillsammans med din grupp. 

 

Utifrån de idéer du får genom andras bilder ska du utveckla din egen fantasi och göra uppgiften i två delar. Uppgiften är en gruppuppgift.

Del 1

Du ska skapa i första hand en talande digital bild med Tvingat perspektiv. För att beskriva/förklara bilden behöver du skriva minst två meningar. 

Del 2

Du ska skapa en digital bildsvit av tre egna fotografier där du ska använda tekniken Tvingat perspektiv. Utifrån dessa bilder ska du skapa och en kort påhittad berättelse grundad på bildsviten. Varje bild ska bäras upp av en tillhörande förklaring med minst en mening.

 

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Här kopplar du kunskapskraven från läroplanen.

Bedömning

Du kan framställa berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår genom att fotografera.

Dessutom kan du presentera dina bilder med och förklara ett sammanhang i bilderna.

Du ska använda stor och liten bokstav, punkt, frågetecken, utropstecken samt visa att du förstår enkla stavningsregler.

Du ska kunna skriva en kort text med hjälp av dina fotografier på iPad.

Du ska kunna värdera en bilds innehåll, förstå bildens betydelse och trovärdighet och uttrycka ditt tankesätt muntligt i en diskussionsgrupp.

Du ska kunna ge muntlig respons med synpunkter på dina kamraters arbeten. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: